Search found 25 matches

by jaca
Fri Feb 01, 2008 4:25 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - Ekstraklasa
Replies: 195
Views: 64186

Panowie koñczê t± grê,

jak kto¶ chce przej±æ Dru¿ynê lub zawodników to piszcie na mail'a


A i niech kto¶ poprowadzi tabelê Ekstraklasy do koñca ja nie mam na to czasu;-(
by jaca
Mon Dec 17, 2007 9:42 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - Ekstraklasa
Replies: 195
Views: 64186

Gratki manro !!!
który to ju¿ tytu³ mistrzowski??
by jaca
Wed Oct 24, 2007 8:33 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Programy na potrzeby LP/PP
Replies: 60
Views: 29869

WojT wrote:Byæ mo¿e wywalenie z programu spowodowane jest tym ¿e wprowadzi³e¶ w którym¶ pliku tekstowym jak±¶ zmianê w nazwie dru¿yny i nie poprawi³e¶ w pozosta³ych plikach (to jest jeden z powodów wywalania z programu)
Nie wprowadza³em ¿adnych zmian poza wynikami;-((
by jaca
Tue Oct 23, 2007 12:07 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Programy na potrzeby LP/PP
Replies: 60
Views: 29869

A mnie wywala z programu;-((

wpisa³em 2 kolejkê zapisa³em,
chcia³em wygenerowaæ tabelê i stworzyæ kod i w tym momencie mnie wywala;-((
by jaca
Mon Oct 22, 2007 8:20 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusje, pytania, propozycje (Puchar Polski)
Replies: 117
Views: 45415

Mecze na razie s± w niedzielê - w tê najbli¿sz± powinna ruszyæ 1 kolejka - rozpiska jest podana w odpowiednim temacie. Pozdrawiam Nic nie by³o napisane kiedy rusza 1 kolejka, Co siê dziej w przypadku który opisa³em wy¿ej, ¿e w zwi±zku z brakiem dok³adnego terminarza i odpowidniej organizacji PP, od...
by jaca
Sun Oct 21, 2007 9:04 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusje, pytania, propozycje (Puchar Polski)
Replies: 117
Views: 45415

W rozpisce, nikt nie napisa³ ¿e mecze s± ju¿ w tê niedzielê,
nie ma ¿adnego terminarza;-(

wiêc pewnie bêd± same walkowery,
od dawna nie mam wolnego slota na Niedzielê;-(

do bani z tak± organizacj±!!!!
by jaca
Mon Oct 08, 2007 8:46 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - Ekstraklasa
Replies: 195
Views: 64186

Gratuacje dla zespo³u 3CITY !!!
by jaca
Sat Sep 01, 2007 6:24 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - Ekstraklasa
Replies: 195
Views: 64186

no dobra zrobi³em tabelê ligi po 5 kolejkach,
a teraz ju¿ po 6 kolejkach,
by jaca
Sat Aug 18, 2007 11:16 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - Ekstraklasa
Replies: 195
Views: 64186

i ja gratulujê zaprzyja¼nionemu Prezesowi manro1 !!!
by jaca
Thu May 17, 2007 8:54 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga A
Replies: 235
Views: 76821

Informujê wspó³ligowiczów,
¿e od 13 kolejki tj. od soboty 19.05

Dru¿yna Bayern Munchen forever
Menager: Lukas Podolski


zast±pi BOT'a - Mleczna Kraina,

wiecej informacji w Terminarzu Ligi 3A i w±tkach dotycz±cych Ligi 3A
by jaca
Fri May 11, 2007 10:28 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga A
Replies: 235
Views: 76821

Sat 12 May 2007 (14:00 CET) Fr Star Starachowice ?? - ?? Fc Sadownik Set Jade na weekend do domu wiec prosze o wpisanie wyniku meczu za mnie lub poczekaniu na wynik do niedzieli wieczorem. POZDRAWIAM Chyba ¿artujesz :lol: przecie¿ jak nie podam wyniku to ja te¿ dostanê walkowera :shock: na wyniki z...
by jaca
Fri May 04, 2007 12:48 pm
Forum: Transfers (pl)
Topic: Kilka uwag do ogloszen transferowych
Replies: 40
Views: 20905

A czemu moje og³oszenie z rana skasowano??

na CB 75%??
by jaca
Mon Apr 30, 2007 3:09 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga A
Replies: 235
Views: 76821

Informujê wspó³ligowiczów, ¿e

od 6 kolejki
Dru¿yna P³on±ce Tygrysy zosta³a zast±piona na Destrojers £ód¼

od 10 kolejki
Dru¿yna Manchester United Team zostaje zast±piona na Devil666
Dru¿yna FC Monter zostaje zast±piona na SinusTeam
by jaca
Sat Apr 28, 2007 10:44 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga A
Replies: 235
Views: 76821

No dobrze to ja wyczyszczê tabelê z botów i podmieniê P³on±ce Tygrysy na Destroyers £ód¼.
by jaca
Fri Apr 27, 2007 11:20 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga A
Replies: 235
Views: 76821

poczekajmy,
niech siê wypowie kto¶ w³adny w tej sparwie
jaki¶ organizator??

je¶li siê zgodzi,
to jeszcze dzi¶ wyczyszczê nasz± ligê z niepotrzebnych botów i wymieniê P³on±ce Tygrysy

Go to advanced search