Search found 71 matches

by rodowity1928
Thu May 01, 2008 10:01 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Ciekawostki z SP
Replies: 19
Views: 5845

jas22 wrote:w jednym z meczów mojego najbli¿szego przeciwnka wypatrzy³em takie zdarzenie
48' Jedna z bramek rozpad³a siê i mecz zosta³ opó¼niony o 75 minut.
:shock:
mocne. :shock: :shock: :shock:
by rodowity1928
Sun Apr 27, 2008 7:53 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 38920

Cieplewo Gnidy 1 - 2 zks1928unia
Wilson Torrão 1 - 0 5'
9' 1 - 1 Stanislovas Raliukonis (P)
50' 1 - 2 António Filipe Nunes Sousa
by rodowity1928
Sun Apr 20, 2008 6:16 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 230998

Narew Ostro³êka
by rodowity1928
Sun Apr 20, 2008 6:15 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: juniorki
Replies: 11
Views: 2951

To niez³e farty masz! ja to dostaje jednego, potem przerwa czyli nie dostaje, i znowu dostaje. Troche na przemian. Ale s³ysza³em o gorszych przypadkach !!
by rodowity1928
Sun Apr 20, 2008 1:10 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 230998

Newcastle United
by rodowity1928
Wed Apr 02, 2008 4:11 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Oddam dru¿ynê
Replies: 35
Views: 9406

A wiêc po namy¶le z muzykiem doszli¶my do wnisku ¿e nie ma co graæ. To tylko strata czasu. Przechodzimy na tibie. Podobno miazga :lol: :lol: :lol: . Oddam swoje konto, piszcie na PW. mam 17 mln na koncie, 35 zawodników, 1 miejsce w H.468, stadion rozbudowany do 20000 i szeryfa. Tylko dla uczciwych l...
by rodowity1928
Tue Mar 18, 2008 11:07 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 230998

Igloopol Dêbica
by rodowity1928
Tue Mar 04, 2008 10:29 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 230998

Raków Czêstochowa
by rodowity1928
Mon Mar 03, 2008 3:08 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 230998

Elana Toruñ
by rodowity1928
Sun Mar 02, 2008 2:49 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 230998

Amica Wronki :lol: :lol:
by rodowity1928
Sat Mar 01, 2008 3:39 pm
Forum: Wszystko o SP + pytania (pl)
Topic: Szkółka juniorska
Replies: 108
Views: 54526

mcmagik wrote:30- zawsze d³ugo¶æ oczekiwania jest zale¿na od aktualnego stanu twojej szkó³ki
Ok, ale miêdzy juniorem który przyszed³ a który przybêdzie szkó³ka bêdzie rozbudowana! Ale pewnie masz racje ;]
by rodowity1928
Sat Mar 01, 2008 6:10 am
Forum: Wszystko o SP + pytania (pl)
Topic: Szkółka juniorska
Replies: 108
Views: 54526

pytanie do mocno do¶wiadczonych:

Budowa³a mi siê szko³ka juniorska na ostatni poziom, zosta³ó 12 dni do koñca kiedy nagle przyszed³ junior. Za pare dni skoñczy siê budowa. Ile dni od ostatniego juniora musze czekaæ na nastêpnego ? 20 czy 30 czy ?
by rodowity1928
Wed Feb 27, 2008 10:17 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 230998

Widzew £ódz
by rodowity1928
Sun Feb 24, 2008 4:15 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 230998

WKS ¦l±sk Wroc³aw
by rodowity1928
Sat Feb 23, 2008 3:36 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 230998

CKS Czeladz

Go to advanced search