Search found 98 matches

by MacieqCe
Sat Sep 06, 2008 6:15 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Oddam dru¿ynê
Replies: 1
Views: 1161

Team MC Pruszków ma ju¿ nowego mened¿era.
Tak wiêc odchodzê z soccerprojct, wszystkim ¿yczê awansu do ligi A i powodzenia w realu :wink:
by MacieqCe
Fri Sep 05, 2008 7:34 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Oddam dru¿ynê
Replies: 1
Views: 1161

Oddam dru¿ynê

Po d³u¿szym namy¶lê, postanowi³em odej¶æ z soccerproject, z powodu braku czasu. :( Chcia³bym jednak ¿eby moja dru¿yna nadal istnia³a, dlatego chêtnie oddam j± w dobre rêce. Budowa³em tê dru¿ynê z my¶lom o przysz³o¶ci, dlatego kupi³em wielu m³odych, niewytrenowanych zawodników. Klub posiada bardzo do...
by MacieqCe
Fri Aug 29, 2008 2:50 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Pytania o grze
Replies: 7
Views: 1914

No a co siê mo¿e staæ...
Mo¿esz siê tylko cieszyæ, ¿e jeste¶ najlepszym mened¿erem w soccerproject, no i oczywi¶cie trochê kaski dostaniesz.
Ale nie martw siê na razie ci to nie grozi :)
by MacieqCe
Fri Aug 29, 2008 1:32 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Pytania o grze
Replies: 7
Views: 1914

Jest 8 lig od A-H nie ma ligi I.
Poza tym s± naprawde ma³e szanse ¿eby¶ zaj±³ miejsce spadkowe w lidze H bo po³owa dru¿yn to boty, z którymi bardzo trudno przegraæ, graj±c nawet s³abym sk³adem
by MacieqCe
Mon Aug 18, 2008 12:54 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Player Football Snake
Replies: 320
Views: 59723

Obafemi Martins
by MacieqCe
Mon Aug 18, 2008 12:15 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Player Football Snake
Replies: 320
Views: 59723

Anatoliy Tymoschuk
by MacieqCe
Sun Aug 17, 2008 6:05 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Player Football Snake
Replies: 320
Views: 59723

Owen Hargreaves
by MacieqCe
Sun Aug 17, 2008 11:05 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Player Football Snake
Replies: 320
Views: 59723

Emmanuel Adebayor
by MacieqCe
Sun Aug 17, 2008 9:18 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Player Football Snake
Replies: 320
Views: 59723

Eduardo da SIlva
by MacieqCe
Wed Aug 13, 2008 3:41 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 176855

plin wrote:Drzonkowianka
yyy... jest taki klub? :lol:


Anorthosis Famagusta
by MacieqCe
Wed Aug 13, 2008 9:34 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Strony klubów
Replies: 25
Views: 7334

Bardzo fajny pomys³ z tymi stronami klubów. Z chêci± te¿ bym zrobi³ tak±, ale trochê siê nie znam. Jakby mia³ kto¶ czas to jakie¶ wskazówki na PW bym prosi³ :P
by MacieqCe
Sat Aug 09, 2008 7:43 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja IV liga
Replies: 103
Views: 34470

Niestety prawie ca³e wakacje by³em poza domem, nie mog³em rozegraæ wiêkszo¶ci meczów w lidze polskiej. Nied³ugo znowu wyje¿d¿am wiêc chyba nie uda mi siê zagraæ z tymi dru¿ynami w innym terminie. Z tego powodu jestem zmuszony do rezygnacji z udzia³u w Lidze IV A (oczywi¶cie je¶li dalej gram, bo dawn...
by MacieqCe
Sat Aug 09, 2008 7:25 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Off Topic
Replies: 16
Views: 5319

Tak dok³adnie, Polska jest bardzo dobra w tej dyscyplinie. Jak na razie najlepsza jest zdecydowanie Japonia, ale ju¿ nied³ugo :wink:
Ja krêcê od 3 miesiêcy i do tej pory jeszcze mi sie nie znudzi³o. Jest to ¶wietny sposób na nudê na lekcjach, wiêc my¶lê, ¿e szybko z tym nie skoñczê :D
by MacieqCe
Sat Aug 09, 2008 9:17 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Off Topic
Replies: 16
Views: 5319

-,-
by MacieqCe
Wed Jul 30, 2008 10:24 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 176855

Larissa

Go to advanced search