Search found 145 matches

by Leonardo
Wed Jan 16, 2008 5:34 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Nowy moderator
Replies: 5
Views: 12767

Dziêkujê za mi³e "po¿egnanie"...

Czê¶æ moich spraw osobistych, przez które musia³em zrezygnowaæ z tej funkcji siê ju¿ u³o¿y³a... reszta siê uk³ada...
by Leonardo
Mon Nov 26, 2007 10:10 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Ciekawostki z SP
Replies: 19
Views: 7025

nie, no spoko..
ale przynajmniej realistycznie siê robi..
ju¿ nied³ugo bd komunikaty o tym, ¿e mecz przerwano, bo kto¶ skosi³.. sêdziego..
:)
by Leonardo
Tue Nov 20, 2007 8:22 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga B
Replies: 300
Views: 98911

Jzsakul i Bie¿anowianka to moi 2 nastêpni rywale, rozumiem, ¿e wygrywam to walkowerem bez potrzeby wysy³ania/odbierania zaproszeñ??
by Leonardo
Fri Nov 16, 2007 10:49 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga B
Replies: 300
Views: 98911

Jak ju¿ wiêkszo¶ osób wie.. mam problemy z dostêpem do neta i z dzia³aniem str sp.
Mój badziewny admin zablokowa³ czê¶c stron min sp i nawet proxy nie pomaga (dziwne)
by Leonardo
Thu Nov 08, 2007 9:37 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: PES 2008
Replies: 16
Views: 6599

Demo wymiata:)

Jak narazie brak kaski..
Jak narazie:)
by Leonardo
Mon Nov 05, 2007 3:44 pm
Forum: Wszystko o SP + pytania (pl)
Topic: Szkółka juniorska
Replies: 108
Views: 60853

u mnie nadal nic... kolejny junior nie by³ zbyt dobry, by do³±czyc do dru¿yny
by Leonardo
Wed Oct 24, 2007 9:25 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Programy na potrzeby LP/PP
Replies: 60
Views: 33540

Mo¿e to, ¿e jaka¶ zmienna by³a ¼le zadeklarowana.
Ja sprawdza³em i wszystko dzia³a..


Katuj± nas ostatnio na studiach z Visuala.
wiêc postaram siê co¶ napisaæ..

Ale to program produkcji Microshitu, wiêc bêdziecie u¿ywaæ tylko alt+ctrl+del
:)
by Leonardo
Fri Sep 28, 2007 9:17 am
Forum: Wszystko o SP + pytania (pl)
Topic: Wszystko o SPFA
Replies: 53
Views: 28578

To wysy³a wiadomo¶ci tylko w przypadku, gdy zawodnikowi konczy siê kontrakt, lub, gdy podpisze nowy, lub gdy zostanie wystawiony na listê.

Nie wysy³a raportów pomeczowych, dok³adniejszych statystyk, inf o kontuzji i o tym, czy kto¶ z³o¿y³ mu oferte!
by Leonardo
Wed Sep 19, 2007 10:12 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Zlot graczy z Polski ???
Replies: 58
Views: 45270

Ufuss wrote:ale nigdy nie wiadomo co komu po % sie w glowie ubzdura :D
I niech to bêdzie motto przewodnie naszego zlotu ;D
by Leonardo
Tue Sep 18, 2007 10:51 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Zlot graczy z Polski ???
Replies: 58
Views: 45270

¿ tym swie¿ym powietrzem to bym uwa¿a³, bo jak siê rozpada, to mo¿e byæ ¼le..:P

Sztolnie.. NIEEEE!!
sprawa podobna jak z jeziorem...:P
Chyba, ze zarêczycie, ¿e po spo¿yciu NIE da siê tam zgubiæ w co nie wierze:P
by Leonardo
Mon Sep 17, 2007 11:10 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Zlot graczy z Polski ???
Replies: 58
Views: 45270

Do mnie Was nie zaproszê, bo nie ma gdzie.. ale mieszkam w wlkp, wiêc ka¿demu by³oby mniejwiêcej równo.. Potrzebujemy miejscówki z : Stacj± pkp, pks, innym tego typu bullshitem Miejscem do spania ( 1 dzien to nie potrwa znaj±c ¿ycie, my¶lê o weekendzie pt-nd) Miejscem na boisko i grilla Z dala od mi...
by Leonardo
Mon Sep 17, 2007 10:57 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Zlot graczy z Polski ???
Replies: 58
Views: 45270

Tylko nie jezioro!!!
Musimy znale¼æ bezpieczniejsze miejsce!!

Nie wyobrazam sobie spacerów nad jeziorem po spo¿yciu:P
ja p³ywaæ umiem, ale nie wiem jak inni:P:P
Gladiator wrote:z checia przysi±dê do maratonu piwnego
wódka rlz!
by Leonardo
Sat Sep 15, 2007 11:11 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Zlot graczy z Polski ???
Replies: 58
Views: 45270

Upoic alkoholem
heh ze mn± nie macie szans
:P
by Leonardo
Sat Sep 15, 2007 5:01 pm
Forum: Transfers (pl)
Topic: Wasze uwagi odno¶nie zasad wstawiania og³oszeñ transferowych
Replies: 11
Views: 23276

Ja usuwam UPy i inne tego typu podbicia..
teraz mój ff ¶wiruje i nie mogê siê logowaæ, ale spokojnie..
usune wam wszystko
:)

wg mnie takie podbijanie tematu jet dzia³aniem niepotrzebnym.
by Leonardo
Wed Sep 12, 2007 1:02 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Aktywni gracze z Polski
Replies: 30
Views: 10176

Leonardo
Sokó³ Pniewy

Go to advanced search