Search found 71 matches

by rodowity1928
Sun Feb 03, 2008 6:08 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Pro¶ba o ocene sk³adu
Replies: 19
Views: 6619

Zgadzam siê z Ufu gdy¿ mia³em i mam ten sam problem. Ju¿ w pierwszym sezonie mojego grania awansowa³em z 1 miejsca a teraz prawdopodobnie spadne z ligi G. Lepiej pouk³adaj sk³ad i dopiero walcz o awans
by rodowity1928
Wed Jan 30, 2008 10:16 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Zabawa w trzy slowa..
Replies: 144
Views: 25749

Niedawno pewien Józio kupi³ sobie iPoda w pobliskim lombardzie bo by³o taniej.Rzuci³ nim w swojego nauczyciela chemii ,za karê musia³ ca³y dzieñ ¶piewaæ serenadê pod p³otem. A by³a to upokarzaj±ca kara gdy¿ p³ot by³ ró¿owy w plamki zielone które namalowa³ Maciu¶ za inna kare. Maciu¶ z Klanu to dziwn...
by rodowity1928
Tue Jan 29, 2008 10:16 pm
Forum: Wszystko o SP + pytania (pl)
Topic: Wszystko co powinien wiedziec poczatkujacy
Replies: 877
Views: 145780

ufu jka zawsze pomocny w ka¿dej sprawie. Dziêki.
by rodowity1928
Tue Jan 29, 2008 4:25 am
Forum: Wszystko o SP + pytania (pl)
Topic: Wszystko co powinien wiedziec poczatkujacy
Replies: 877
Views: 145780

ok , wiêc ja potrzebuje wiedzieæ wszystko na temat wynagrodzeñ dla pi³karzy. Gdy¿ kupuj±c zawodnika da³em mu przez przypadek 12000 wyp³aty i 15000 za wygrany mecz. I czy ta wyp³ata jest po ka¿dym meczy kiedy nawet nie zagra? I czy ta suma jest p³acona ca³a (czyli 12000) i czy jest to jako¶ dzielone?...
by rodowity1928
Sat Jan 26, 2008 5:34 am
Forum: Wszystko o SP + pytania (pl)
Topic: Wszystko co powinien wiedziec poczatkujacy
Replies: 877
Views: 145780

Ok wiêc mam pytanie do do¶wiadczonych. Je¶li kto¶ mo¿e zobaczyæ na moj± dru¿yne (zks1928unia) i sprawdziæ takich zawodników jak: LB : Adriano Popiela CM: Marcin Bartczak GK: Nikolce Kapinkovski Ci oto zawodnicy ju¿ od po³owy 20 sezonu czyli ju¿ oko³o ca³y sezon nic siê nie poprawili. Jak mielli oko³...
by rodowity1928
Mon Jan 21, 2008 4:40 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 160839

Tomasovia Tomaszów Lubelski
by rodowity1928
Mon Jan 21, 2008 4:40 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Zabawa w trzy slowa..
Replies: 144
Views: 25749

Niedawno pewien Józio kupi³ sobie iPoda w pobliskim lombardzie bo by³o taniej.Rzuci³ nim w swojego nauczyciela chemii ,za karê musia³ ca³y dzieñ ¶piewaæ serenadê pod p³otem. A by³a to upokarzaj±ca kara gdy¿ p³ot by³ ró¿owy w plamki zielone które namalowa³ Maciu¶ za inna kare. Maciu¶ z Klanu to dziwn...
by rodowity1928
Sun Jan 20, 2008 4:10 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Zabawa w trzy slowa..
Replies: 144
Views: 25749

Niedawno pewien Józio kupi³ sobie iPoda w pobliskim lombardzie bo by³o taniej.Rzuci³ nim w swojego nauczyciela chemii ,za karê musia³ ca³y dzieñ ¶piewaæ serenadê pod p³otem. A by³a to upokarzaj±ca kara gdy¿ p³ot by³ ró¿owy w plamki zielone które namalowa³ Maciu¶ za inna kare. Maciu¶ z Klanu to dziwn...
by rodowity1928
Sun Jan 20, 2008 3:40 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 160839

Avia ¦widnik
by rodowity1928
Sat Jan 19, 2008 9:40 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 160839

Amica Wronki :shock: :shock: :lol: :lol:
by rodowity1928
Sat Jan 19, 2008 3:45 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Zabawa w trzy slowa..
Replies: 144
Views: 25749

Niedawno pewien Józio kupi³ sobie iPoda w pobliskim lombardzie bo by³o taniej.Rzuci³ nim w swojego nauczyciela chemii ,za karê musia³ ca³y dzieñ ¶piewaæ serenadê pod p³otem. A by³a to upokarzaj±ca kara gdy¿ p³ot by³ ró¿owy w plamki zielone które namalowa³ Maciu¶ za inna kare. Maciu¶ z Klanu to dziwn...
by rodowity1928
Fri Jan 18, 2008 7:50 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Zabawa w trzy slowa..
Replies: 144
Views: 25749

Niedawno pewien Józio kupi³ sobie iPoda w pobliskim lombardzie bo by³o taniej.Rzuci³ nim w swojego nauczyciela chemii ,za karê musia³ ca³y dzieñ ¶piewaæ serenadê pod p³otem. A by³a to upokarzaj±ca kara gdy¿ p³ot by³ ró¿owy w plamki zielone które namalowa³ Maciu¶ za inna kare. Maciu¶ z Klanu to dziwn...
by rodowity1928
Fri Jan 18, 2008 7:46 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 160839

GKS Be³chatów
by rodowity1928
Fri Jan 18, 2008 4:36 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Team Footbal Snake
Replies: 1414
Views: 160839

Olimpia Wojnicz (5 liga)
by rodowity1928
Tue Jan 15, 2008 2:43 am
Forum: Wszystko o SP + pytania (pl)
Topic: Wszystko co powinien wiedziec poczatkujacy
Replies: 877
Views: 145780

Czy je¶li bêde mia³ 38 zawodników to czy bêd± problemy z przychodzeniem zawodników ze szkó³ki ? Bo niby pisze ¿e juniorzy przychodz± nie zale¿nie od ilo¶ci zawodników w zespole ale Pearl napisa³ ¿ê jak mia³ ile¶ tam zawodników to 3 razy pod rz±d nie przyszed³ zawodnik. Chce aby napisa³ kto¶ kto mai³...

Go to advanced search