Search found 514 matches

by Gladiator
Sun Aug 17, 2008 9:50 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - Ekstraklasa
Replies: 195
Views: 66075

Dziêki, z moich obliczeñ wynika podobnie ;]
Patrz±c na to jak rozpoczyna³em ten sezon (2 pora¿ki w 2 pierwszych meczach), trudno mi w to uwierzyæ.
by Gladiator
Wed Jul 16, 2008 6:21 pm
Forum: Wszystko o SP + pytania (pl)
Topic: SoccerProject UEFA
Replies: 57
Views: 27020

ja te¿ nie :/ mimo ¿e awansowa³em... gdzie ten terminarz mo¿na wylukaæ :?: edit: dosta³em terminarz, teraz rozgrywki grupowe... ale nie robiê sobie szans, zastanawia mnie tylko sk±d w SP Uefa dry¿una z ligi A i C :shock: Takich mam rywali, bêdzie ciê¿ko... Wymy¶lili sobie, ¿e zespo³y które odpad³y ...
by Gladiator
Wed Jul 09, 2008 7:46 pm
Forum: Wszystko o SP + pytania (pl)
Topic: Wszystko co powinien wiedziec poczatkujacy
Replies: 877
Views: 194954

Dla mnie najlepszy jest trening reczny, bo sam decydujesz ktore skile trenujesz w zaleznosci od tego ktore ci sa potrzebne, a nie ze masz nazucone z gory. To prawda, ale to zajmuje bardzo du¿o czasu, co symulacje trzeba ustawiaæ trening powiedzmy 34 zawodnikom. Na pocz±tku tak robi³em, potem stwier...
by Gladiator
Sun Jun 29, 2008 10:00 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: TYPOWANIE WYNIKÓW euro'08
Replies: 29
Views: 8394

Hiszpania ;)
by Gladiator
Mon Jun 23, 2008 10:13 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: TYPOWANIE WYNIKÓW euro'08
Replies: 29
Views: 8394

HAHAH!! W£OSI do domu!! Ca³e szczê¶cie:D!! ... Dok³adnie ;p Mamy troszkê urozmaicenia, bo i Turcja i Rosja spisa³y siê chyba powy¿ej oczekiwañ, Niemcy to wiadomo - zawsze siê prze¶lizgn± gdzie¶ do czo³ówki (ale liczê, ¿e nie uda im siê znale¼æ w finale), no i Hiszpania, która ostatnimi czasy nie mo...
by Gladiator
Sun Jun 22, 2008 10:36 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Najpiêkniejsza bramka na ME
Replies: 14
Views: 4244

Ogl±da³em mecz, Rosjanie grali ¶wietnie, Holendrzy przeciêtnie. Jeden z obroñców rosyjskich (Ko³odin) faktycznie bombardowa³ bramkê van der Sara. Ten strza³ o którym pisze mcmagik to zdaje siê by³ autorstwa Pawluczenko. Tyle co Rosjanie mieli sytuacji bramkowych w tym meczu, to nasi nie mieli w osta...
by Gladiator
Mon Jun 16, 2008 1:15 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Najpiêkniejsza bramka na ME
Replies: 14
Views: 4244

£adna by³a ostatnia bramka Nihat'a z Turcji w meczu z Czechami. £adna rotacja pi³ki i celno¶æ strza³u. Ogólnie koñcówka tego spotkania by³a nie¼le poczesana: fatalny b³±d P. Czecha, czerwona kartka dla bramkarza Turcji, ¿ó³ta kartka dla Barosa (który siedzia³ na ³awce rezerwowych), no i Czesi prowad...
by Gladiator
Mon Jun 16, 2008 12:50 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - Ekstraklasa
Replies: 195
Views: 66075

Ciê¿ko przeskoczyæ kwalifikacje jak siê trafia zespó³ z A.
Jednak tanio skóry nie sprzedamy...
by Gladiator
Sun Jun 15, 2008 3:13 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - Ekstraklasa
Replies: 195
Views: 66075

Skoro tak to zagram w CL ;)
by Gladiator
Sun Jun 15, 2008 1:03 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - Ekstraklasa
Replies: 195
Views: 66075

Graty dla MP - manro1 !! Có¿, odebra³e¶ mi tytu³ ;p Mimo to jestem zadowolony ze swojego wystêpu w tym sezonie. Góra 2-3 swoich meczy móg³bym siê przyczepiæ.. Pozycje top1 i top2 raczej pewne. 7 pkt ró¿nicy pomiêdzy 1 a 2 i 2 a 3 miejscem. Pozycje 3-6 to ju¿ niewielkie przeskoki punktowe. Dziêki wsz...
by Gladiator
Fri Jun 13, 2008 10:54 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: TYPOWANIE WYNIKÓW euro'08
Replies: 29
Views: 8394

... szkoda ¿e nie strzelili 2 bramki ... Strzelili pierwsz± bo mieli farta, przecie¿ to co z nami do tamtego momentu robili przeciwnicy to a¿ ¿al by³o patrzeæ. Oczywiste, ¿e im psycha siad³a i nasi mogli sobie trochê pograæ. Ale oni nie potrafi± zdobywaæ bramek. Patrz±c na ich grê w tych 2 meczach,...
by Gladiator
Sun Jun 08, 2008 7:20 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: WESPRZYJ POLAKÓW na EURO 08
Replies: 3
Views: 1788

Równie¿ ustawi³em oba logosy w profilu.

POLSKA gór± :)

PS. Pierwszy mecz - lipa ;p
by Gladiator
Mon Jun 02, 2008 11:27 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 39734

Nie ma sprawy, powodzenia w finale.

PS. w PP jak ju¿ odpadam, to tylko jak trafie na 3City ;p
by Gladiator
Sat May 31, 2008 10:16 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 39734

FC Vixa 1 - 1 3CITY
Valentin Ion 1 - 0 8'
46' 1 - 1 Slawomir Buzala
by Gladiator
Fri May 30, 2008 11:42 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: TYPOWANIE WYNIKÓW euro'08
Replies: 29
Views: 8394

1:1

Go to advanced search