Search found 514 matches

by Gladiator
Thu May 29, 2008 7:49 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: EURO 2008 - AKCJA
Replies: 7
Views: 2744

Mi siê tam o tym nie chce my¶leæ. Ale skoro kto¶ poruszy³ temat.. Bêdê ogl±da³ nasze mecze, a jak odpadniemy po fazie grupowej, to bêdê patrzy³ na mecze innych, trudno siê mówi, przyzwyczaili¶my siê ju¿ do tego i p³akaæ nie bêdê. Wydaje mi siê, ¿e co najwy¿ej bêdziemy na 2mj. w grupie. Z Niemcami co...
by Gladiator
Sun May 25, 2008 7:17 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 39693

Wiem, widzia³em.
Ale ró¿nie to bywa - Pearl te¿ kiedy¶ mia³ wyje¿d¿aæ, a siê okaza³o ¿e siedzia³ na SP ;p
by Gladiator
Sat May 24, 2008 4:16 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 39693

W takim razie i tak nie rozegram jutro meczu z 3City, bo ma poblokowane wszystkie terminy w niedziele.
by Gladiator
Sat May 24, 2008 11:23 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 39693

Re: Puchar Polski !!!

Ponownie proszê o rozegranie wszystkich zaleg³ych spotkañ, pucharu polski ! to jest ten etap rozgrywek, gdzie wszystkie mecze zaleg³e musz± byc rozegrane Jest sobota - podaj wstêpny terminarz uwzglêdniaj±c dotychczasowe rozegrane mecze dla dru¿yn, gdzie sytuacja jest "jasna". Nie bêdê tu czatowa³ c...
by Gladiator
Mon May 19, 2008 9:43 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 39693

the Nevis 3 - 4 FC Vixa 6' 0 - 1 Arnar Diallo Jaromír Kalina 1 - 1 14' 18' 1 - 2 Sasza Glowacki 22' 1 - 3 Gunther Kéré 26' 1 - 4 Sasza Glowacki Krzysztof Sokolowski 2 - 4 70' Krzysztof Sokolowski 3 - 4 82' http://www.soccerproject.com/spnewl_game_report.php?gameStage=2&gameType=3&gameID=2673878
by Gladiator
Sun May 18, 2008 6:32 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 39693

Nie zd±¿y³em ustawiæ sk³adu :/
Czekam na zaproszenie na rewan¿yk.
by Gladiator
Sat May 17, 2008 4:36 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 39693

Re: III-cia Runda PP

Rearviewmirror FC 0 - 0 FC Vixa rewanz w sobote, wczesniej nie ma jak rozegrac... Proszê ¶ledziæ terminarz w sobotê , po powtórce Waszego meczu i uzgodniæ mecz IV RUNDY na NIEDZIELÊ 18.V.2008. Gram u siebie ze zwyciêzc± meczu CzarnaKompania - the Nevis, tak przynajmniej jest napisane w terminarzu. ...
by Gladiator
Thu May 08, 2008 10:26 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: dwa bugi w jeden dzien... felerny 5 maja
Replies: 3
Views: 1644

Zg³o¶ to na forum globalnym w dziale Open Bugs , tutaj nikt nie jest w stanie nic w tym temacie zrobiæ, nie mamy takich praw. Oczywi¶cie wyja¶nienie musisz tam z³o¿yæ po angielsku. Z tym odej¶ciem zawodnika mog³o byæ tak, ¿e siê pomyli³e¶ sprawdzaj±c, ¿e zosta³y 2 dni, ale to te¿ zg³o¶ ¿eby mieæ pew...
by Gladiator
Sun May 04, 2008 5:33 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 39693

Jogobonito - FC VIXA 0:5 (brak zaproszenia)
by Gladiator
Sat May 03, 2008 2:21 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: PUCHAR POLSKI - WYNIKI - Edycja 5
Replies: 86
Views: 39693

Przestuñ, mi siê wydaje ¿e ca³y ten Puchar Polski jest beznadziejnie rozrzucony po paru w±tkach, przyda³o by siê go jakos UPORZ¡DKOWAÆ. Ja bym to zrobi³ tak: 1. watek do podawania terminarzy/rozstawieñ kolejnych rund (i tylko od tego) 2. co rundê w±tek z wynikami (nie przyklejany, normalny w±tek o n...
by Gladiator
Mon Apr 21, 2008 11:52 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Powitanie / SMPT / Pomoc
Replies: 2
Views: 1462

Witaj,

jest jeszcze ASPT.
by Gladiator
Sat Apr 12, 2008 3:48 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: PS2 / PS3 / XBox 360 - który najbardziej op³acalny?
Replies: 17
Views: 5717

Pisz bez polskich liter. Forum obcina wiadomosci w miejscu pojawienia sie pierwszego takiego znaku, nie wiedziec czemu.
by Gladiator
Thu Apr 10, 2008 6:59 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Programy na potrzeby LP/PP
Replies: 60
Views: 30460

Wywalili moje pliki ;p
Jak bêdê na windzie i bêdê pamiêta³ (obie sprawy ma³o prawdopodobne) to wrzucê te pliki od nowa.
by Gladiator
Mon Apr 07, 2008 11:07 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: [Gra]UEFA EURO 2008 Demo
Replies: 34
Views: 9101

W³a¶nie mp3 s± tutaj te¿ ciekawym tematem. Ponoæ gdzie¶ je zalegalizowali (W³ochy?) - jako ¼ród³o d¼wiêku o ni¿szej jako¶ci, czyli co¶ gorszego ni¿ oryginalna p³ytka. W sumie ograniczam siê do s³uchania jednej audycji w radio w internecie, ew. powtóreczki ods³uchuje, to mi tak styka, ale zastanawiam...
by Gladiator
Sun Apr 06, 2008 2:45 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: [Gra]UEFA EURO 2008 Demo
Replies: 34
Views: 9101

Prawda jest taka, ¿e piractwa nie wyeliminujemy je¶li nasze ¶rednie zarobki bêd± takie ¿a³osne w porównaniu z krajami Europy Zach. Z jednej strony m³odzi ucz± siê obs³ugi profesjonalnego oprogramowania z piratów i byæ mo¿e pó¼niej pracuj± ju¿ na orygina³ach w jakich¶ firmach. Bez piratów nie mieli b...

Go to advanced search