Search found 514 matches

by Gladiator
Wed Apr 02, 2008 5:10 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Sprawd¼ jak brzmi Twój nick po japoñsku :P
Replies: 18
Views: 4309

Sprawd¼ jak brzmi Twój nick po japoñsku :P

=> click <=

Gladiator = Jitakatekikachimoshi

Oczywi¶cie to nie t³umaczy nicka, zdaje siê ¿e tylko zamienia poszczególne literki na japoñskie (oby) odpowiedniki :P
by Gladiator
Wed Apr 02, 2008 5:05 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Oddam dru¿ynê
Replies: 35
Views: 7690

Wisienka oczywi¶cie idzie do Ciebie WojT w razie czego, za rok na przyk³ad ;P na prima aprilis, tylko wtedy to ju¿ zostanie sama pestka ;P
by Gladiator
Wed Apr 02, 2008 11:04 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Oddam dru¿ynê
Replies: 35
Views: 7690

No to by³o ¶wietne, Pearl napisa³ do mnie ¿eby zrobiæ ¿art na forum dot. LP i jednocze¶nie zapyta³ o tych zawodników :D

Nie byli¶cie sami ch³opaki.
by Gladiator
Wed Apr 02, 2008 10:05 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Oddam dru¿ynê
Replies: 35
Views: 7690

To co napisa³em o koñcu gry to oczywi¶cie prima aprilis.
To chyba wiadomo, ale zbyt du¿o pw z pro¶bami o zawodników przysz³o i postanowi³em og³osiæ ¿e to by³ wkrêt.
by Gladiator
Tue Apr 01, 2008 10:42 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Oddam dru¿ynê
Replies: 35
Views: 7690

Ja odchodzê za miesi±c. Ale zaczynam ju¿ pozbywaæ siê graczy. Sprzedam ich za grosze (po 1 euro), je¶li chcieliby¶cie kogo¶ to piszcie na pw, kto pierwszy ten lepszy.
by Gladiator
Sun Mar 30, 2008 11:53 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Oddam dru¿ynê
Replies: 35
Views: 7690

To mo¿e byæ problem, bo do¶wiadczeni gracze maj± w³asne zespo³y z którymi raczej siê nie rozstan± :> ale mo¿e ...

No nic powodzenia w realu.
by Gladiator
Fri Mar 28, 2008 5:01 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusje, pytania, propozycje (Puchar Polski)
Replies: 117
Views: 39395

Niedziela.
by Gladiator
Tue Mar 25, 2008 12:39 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Oddam dru¿ynê
Replies: 35
Views: 7690

Nikogo nie ma, to wracaj :D Zale¿y jak masz z dostêpem do neta, bo wiele tutaj robiæ nie trzeba, jak jeste¶ w stanie raz dziennie zagl±dn±æ ustawiæ ligê i ew. jakiego¶ spara, to graj dalej, najwy¿ej jaki¶ czas odpu¶cisz sobie mega aktywn± grê, Ligê Polsk±, transfery itd. Sam mia³em ostatnimi czasy c...
by Gladiator
Mon Mar 24, 2008 9:10 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Wasze ulubione gry(komputerowe i nie tylko).
Replies: 27
Views: 6286

Mened¿ery online : - Soccerproject :D, - Hattrick (kiedy¶ gra³em) Sportowe : - seria FIFA i PES - nie mam ulubieñca w tym wzglêdzie, - DSJ :D - pikselowa gra, ale pyka³o siê kiedy¶ na lekcjach infy a¿ mi³o Strategie: - StarCraft - Warcraft, Warcraft II, Warcraft III, - i jakie¶ inne takie typu Empir...
by Gladiator
Thu Mar 20, 2008 5:46 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Oddam dru¿ynê
Replies: 35
Views: 7690

Powodzenia Kefu, szkoda ¿e koñczysz, dziêki za grê :cry:
by Gladiator
Mon Mar 17, 2008 10:41 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusje, pytania, propozycje (Liga Polska)
Replies: 273
Views: 64785

Good idea !
by Gladiator
Wed Mar 05, 2008 11:51 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga B
Replies: 300
Views: 71840

@KajTeK: no ja ju¿ nic nie prowadze ;) ale wiem, ¿e zawsze dobrze opiekowa³e¶ siê swoimi ligami. Fajnie jakby¶cie siê z Roti dogadali co do prowadzenia tej ligi, a mo¿e jaka¶ inna potrzebuje kogo¶ kto siê ni± dobrze zaopiekuje. Równie¿ na portalu potrzeba kogo¶ do opieki nad ligami, widzê ¿e WojT ju...
by Gladiator
Wed Mar 05, 2008 6:29 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga B
Replies: 300
Views: 71840

S³abo ludzie, nie wiedzieli¶cie o wyje¼dzie prowadz±cego ? ¯al. Sorka ¿e siê wtr±cam, odda³em przewodnictwo jaki¶ czas temu i to co powiem bêdzie tylko i wy³±cznie moj± opini± - Ciacho mia³ pretensje, ¿e jego apel nie zosta³ uwzglêdniony, bo pisa³ o tym na forum i mia³ ¿al do prowadz±cego, ¿e nie cz...
by Gladiator
Mon Mar 03, 2008 12:19 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga B
Replies: 300
Views: 71840

lol. Twoja sprawa, ale ja bym wola³ napisaæ jedn± pw ni¿ kilkana¶cie postów bez rezultatu.
by Gladiator
Sun Mar 02, 2008 12:55 pm
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - III liga B
Replies: 300
Views: 71840

C i a c h o wrote:skad mam niby porazke ? to jakies zarty sa ? z pierwszej kolejki dosatlem walkower i napisalem o co mi chodzi i to w dzien kolejki...
A na pw do prowadz±cego pisa³ ?

Go to advanced search