Search found 165 matches

by mcmagik
Sat Jun 21, 2008 11:27 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Najpiêkniejsza bramka na ME
Replies: 14
Views: 3443

Nie booj zaby, nie wypala, jak pozniej nie trafia na W³ochow :) to wygraja caly turniej, Portugalia i Hiszpania nie ma szans z nimi, bo kogo oni takiego pokonali? Ruskow czy Turkow, a Holandia Mistrzow Swiata, pierwszy raz od 30 lat i Wice-Mistrzow, wiec to dal nich dodatkowa motywacja na dalsze me...
by mcmagik
Thu Jun 19, 2008 11:03 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: kontrakty pracowników
Replies: 14
Views: 3207

Trzymaj ich, raz w tygodniu tyle co im p³acisz to równowarto¶æ jednego meczu towarzyskiego, a nawet i mniej... A wymiana pracowników zazwyczaj koñczy siê problemami z atmosfer±:)
by mcmagik
Tue Jun 17, 2008 9:09 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: pro¶ba o ocene sk³adu :)
Replies: 18
Views: 4186

czy dobr± polityk± transferow± jest kupowanie w³a¶nie takich "dziadków" z ocena ogolna tak okolo 80 % ?? to siê op³aca ? ps. nie spodziewa³em siê takiej odpowiedzi :) ze z tym sk³adem spokojnie siê utrzymam w meczach moja ocena ogolna zespolu nie przekracza 98 wiec nie wiem czy tak ³atwo bêdzie ? b...
by mcmagik
Tue Jun 17, 2008 8:12 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Global Operations
Replies: 40
Views: 9516

Gracie nie gracie?
by mcmagik
Mon Jun 16, 2008 8:37 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Global Operations
Replies: 40
Views: 9516

mnie osobi¶cie pasuje wtorek wieczór oko³o godziny 21:)
by mcmagik
Sun Jun 15, 2008 11:56 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Global Operations
Replies: 40
Views: 9516

Nazwa serwera: Polski serwer
IP: 89.79.146.147
Has³o: nie zak³adam bo to bez sensu
serwer jest dostêpny ca³± noc i wiêkszo¶æ dnia:)
by mcmagik
Sun Jun 15, 2008 11:15 am
Forum: Liga Polska i Puchar Polski (pl)
Topic: Dyskusja - Ekstraklasa
Replies: 195
Views: 55912

Gratulacje manro1! Który to ju¿ tytu³?:P Ale spokojnie...¦wierza krew nadci±ga;-)
by mcmagik
Sat Jun 14, 2008 1:49 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Global Operations
Replies: 40
Views: 9516

muzyk wrote:Jaka nazwa?
Polski serwer:)EDIT: Mo¿e siê umówimy na jaki¶ konkretny dzieñ? Np wtorek, bo jutro mecz i w±tpiê by kto¶ mia³ ochotê pó¼niej na grê:P
by mcmagik
Fri Jun 13, 2008 10:04 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Najpiêkniejsza bramka na ME
Replies: 14
Views: 3443

Jak pomarañczowi dalej tak bêd± grali to ¿adna ekipa nie ma szans :) Bramki przepiêkne, Roben, Sneijder, Henry - bramki tych zawodników powinny byæ pokazywane jak nale¿y strzelaæ :) Owszem... Ale turniej mistrzowski to nie dwa mecze... Miejmy nadzieje ¿e siê nie wypal±, bo ju¿ niejedna dru¿yna piêk...
by mcmagik
Fri Jun 13, 2008 9:38 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Najpiêkniejsza bramka na ME
Replies: 14
Views: 3443

No to chyba Sneijder pobi³ samego siebie:) Strza³ idealny:) Pi³ka jeszcze dotknê³a poprzeczki:) I to kó³eczko:)

Jedyne co mnie denerwowa³o w tym meczu to komentatorzy i ich komentarz...
by mcmagik
Fri Jun 13, 2008 8:27 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Global Operations
Replies: 40
Views: 9516

Serwer stoi:) Jak chcecie to mo¿ecie graæ ju¿ na nim:)
by mcmagik
Fri Jun 13, 2008 11:34 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: TYPOWANIE WYNIKÓW euro'08
Replies: 29
Views: 6864

wy³±czy³em mecz po bramce dla nas której byæ nie powinno i na któr± nie zas³u¿yli¶my.
by mcmagik
Wed Jun 11, 2008 3:11 pm
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Global Operations
Replies: 40
Views: 9516

Zapomnia³em keygena wrzuciæ ;-)
http://www.goleague.yoyo.pl/Global_Oper ... Keygen.zip

Ten programik zmienia klucz do Globala;-)

Co do t³umaczenia to nigdy w ¿yciu nie widzia³em polskiej wersji a mam orygina³a:)

karta grafiki 16mb... Ta gra w dzisiejszych czasach na ka¿dym kompie pójdzie :)
by mcmagik
Wed Jun 11, 2008 9:00 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: TYPOWANIE WYNIKÓW euro'08
Replies: 29
Views: 6864

a ja mam nadziejê ¿e W³ochy z grupy nie wyjd±, nie trawiê w³oskiej pi³ki... Catenacio nigdy mi siê nie podoba³o, pomijaj±c ju¿ symulowanie kiedy tylko siê da (vide mecz z Australi± na M¦, strasznie mi ich by³o szkoda) Dlatego chcia³bym ¿eby z grupy wysz³a Holandia i Francja :) Jak by¶ czyta³ w moic...
by mcmagik
Wed Jun 11, 2008 6:07 am
Forum: Ogolna dyskusja(pl)
Topic: Global Operations
Replies: 40
Views: 9516

To co, mogê tego wirusa mieæ w systemie? Mam go przywróciæ z kwarantanny spowrotem do folderu z gr±, ¿eby dzia³a³a? Trojan to nie wirus, to oprogramowanie szpieguj±ce. Ja mam tego trojana od d³ugiego czasu i nic mi siê nie dzieje, bo jest to trojan zupe³nie do czego innego potrzebny, nie do nas³uch...

Go to advanced search