Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 12. ročník

Moderator: Czech Moderators

Post Reply
User avatar
puzzle
Member of the Soccer Project Association
Posts: 2621
Joined: Fri Jul 17, 2009 10:18 am

Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 12. ročník

Post by puzzle » Sat Jun 19, 2010 9:38 pm

Systém hry... 4 skupiny po 4 a 1 skupiny po 5, baráž a potom pavouk...
Pavouk Play-off.jpg
Pavouk Play-off.jpg (88.11 KiB) Viewed 5360 times

V těchto termínech:
12. ročník

Image
Last edited by puzzle on Sun Oct 09, 2011 6:27 pm, edited 15 times in total.
(1.FC Krvavý Prapor C.2 ;-))

Nevěř na zázraky - spoléhej na ně...

User avatar
puzzle
Member of the Soccer Project Association
Posts: 2621
Joined: Fri Jul 17, 2009 10:18 am

Re: Pravidla + Struktura

Post by puzzle » Fri Jul 30, 2010 9:54 pm

Článek 1.

1.1. Pravidla stanovují základní podmínky organizace Česko-Slovenské ligy (dále jen ČSL). Vztahují se na všechny jejich účastníky a na řídící orgány této soutěže.

1.2. Tato soutěž je určena pro české a slovenské týmy - týmy, které mají v SP u manažera jako zemi uvedenou ČR nebo SR.

1.3. V rámci soutěží ČSL v SP se pořádají ligová utkání formou přátelských utkání.

1.4. K vydání a změně pravidel je oprávněno Vedení soutěže.

1.5. Porušení nebo nedodržení těchto pravidel, rozpisů soutěží a termínové listiny se trestá kontumací utkání, příp. vyloučením ze soutěže.


Organizace ligových soutěží

Článek 2.

2.1. Soutěže se řídí Pravidly, rozpisy soutěží a termínovou listinou.

2.2. Rozpisy soutěží a termínovou listinu vydává Vedení soutěže a jsou závazné pro všechny manažery, statistiky a komisaře a Vedení soutěže.

2.3. Každou jednotlivou skupinu řídí statistik a komisař, který dohlíží na dodržování pravidel.Článek 3.

3.1. Celkový počet účastníků v následujícím ročníku a jejich rozdělení do skupin či předkol vyhlásí Vedení soutěže po ukončení přihlášek pro stávající i nové manažery.

3.2. Rozpis utkání se řídí Termínovou listinou a je uveřejněn na stránkách ČSL případně na fóru.

3.3. Vedení soutěže má právo vyloučit tým z účasti v lize, případně nezařadit do soutěží ČSL v SP, pokud tým opakovaně nebo hrubě porušuje Pravidla soutěže.

3.4. Svou účast v dalším ročníku musí každý manager potvrdit přihláškou před začátkem nové sezony v příslušném topiku na foru SP.

3.5. Ukončí-li tým své působení v soutěží ČSL v průběhu soutěže, nebo byl-li vyloučen, všechny jeho odehrané i zbývající zápasy se kontumují, v případě play-off a předkol se kontumují pouze zbývající zápasy. V případě vyloučení z důvodu opakovaného hrubého porušení pravidel si Vedení soutěže vyhrazuje právo takovýto tým nepřijmout.Systém ligových soutěží

Článek 4.

4.1. Hraje se systémem 8 skupin po 4 týmech (32 účastníků) z nichž první dva postupují do play-off. Play-off se hraje čtyřkolově osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále a o 3. místo. Z každého kola postoupí vždy polovina týmů.

4.2. V každém play-off kole proti sobě nastoupí 2 týmy, dle "hracího pavouka", systémem doma-venku.
O postupujícím rozhodne:
4.2.1. Součet golů obou zápasů. Tým s vyšším počtem golů postupuje.

4.2.2. V případě rovnosti bodu 4.2.1. postupuje tým s vyšším celkovým součtem výkonů za tyto dva zápasy.

4.2.3. V případě rovnosti bodu číslo 4.2.2. postupuje tým, ve kterém se bude nacházet hráč, který během těchto dvou střetnutí odehraje nejvyšší výkon (stačí v jednom z těchto utkání).
Tento hráč nemusí odehrát oba zápasy a nemusí ani jeden z těchto zápasů
odehrát celý, tedy může být vyloučem, vystřídán, nebo nastoupit jako střídající hráč.
Tento hráč nesmí při dosažení maxima být v disciplinárním nebo jiném trestu, které by mu tento zápas zakazovalo odehrát.

4.2.4. Při rovnosti bodu 4.2.3. se odehraje 3. zápas v prvozápasovém stylu, t.j. doma hraje ten, co hrál první zápas doma. Pozvánku pro soupeře je potřeba poslat co nejdříve a také ji neprodleně přijmout, a to do začátku další části play-off, pokud vedení soutěže nestanoví jinak. (S domluvením zápasu pomůže vedení soutěže). Pokud se bude některý tým pokoušet o záměrné zdržování nebo nějak jinak narušovat chod soutěže, bude na něj uplatněn bod 5.10. (O obstrukci)
Tento zápas je potřeba poslat s penaltama, jinak nemůže být, uznám, jelikož vítěz ať již v základní hrací době či po penaltách, postupuje dál v play-off.


4.3. a) Jako první v osmifinále nastoupí doma tým, který vyhraje skupinu. Ve čtvrfinále - finále, jako první doma nastoupí tým, co postoupil s daného kola s menším číslem, (příklad: Pokud se třeba v semifinále potká tým s čtvrfinále 1 a čtvrtfinále 2, první bude doma hrát tým, co postoupil z čtvrtfinále 1)

4.4. Postupovat do základních skupin přímo budou 4 týmy, které se v předchozím ročníku dostali do semifinále, ostatní budou hrát předkolo. Předkola se budou hrát systém play-off, dle bodu 4.2, popříp 4.1. Počet bude určen až po uzavření přihlášek, podle toho kolik managrů se přihlásí. Odehrání každého zápasu je povinné pro každého účastníka, při neodehrání utkání přijde kontumace, pro provinivší tým 0:3. Hraje se pomocí přátelských zápasů, bez pokutových kopů.

4.5. Za výhru v základní skupině jsou 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů. V základní skupině se odehraje 6 zápasů, systémem každý s každým a doma-venku. Při rovnosti bodů postupuje tým:
a) s vyšším rozdílem skóre
b) s vyšším počtem vstřelených gólů
c) výsledek ve ve zájemných zápasech při rovnosti, postupuje tým s více góly na soupeřově hřišti
d) s vyšším součtem výkonů ve vzájemných zápasech
e) výsledek opakovaného zápasu


4.6. Ústřední dny pro zápas je čtvrtek, neděle, pondělí podle losu a to buď v 18:00 nebo 22:00, záleží na domácím týmu. V případě, že hostující tým už má na termín, ve kterém domací tým chce hrát, už nějaký zápas, tak domácí tým musí souhlasit se sehráním zápasu, v termínu druhém. V přídně, že jeden z týmů má oba termíny zaplněné dochází ke kontumaci 0:3 ve prospěch druhého týmu. V případě, že jeden z týmů má zaplněný 1. termín a druhý tým má zaplněný 2. termín, tak jsou týmy povini se domluvit na předehrávce, či dohrávce, v případě nedomluvení dochází ke kontumaci obou mužstev. Kontumací je možno se vyhnout předehrávkou či dohrávkou podle pravidla 4.6.

4.7. Předehrání zápasu je možno v termínech: V tom samém dnu, v jakém se zápas měl hrát jenom v jinou hodinu, nebo jakoukoliv hodinu den před tím, nebo je možnost využít volného pondělního termínu v jakémkoliv časovém termínu. Předehrávku je, ale nutné nahlásit tři dny dopředu před termínem předehrávky, a musí s ní souhlasit obě dvě mužstva, nahlásit to můžete do příslušného topicu na fórum. Dohrávka zápasu, je možná pouze do dvou dnů od ústředního termínu zápasu, v jakémkoliv termínu. A nahlásit se musí 5 dní dopředu, před ústředním termínem stanoveným pro tento zápas.


Povinnosti týmů a manažerů

Článek 5.

5.1. Povinností domácího týmu (respektive jeho manažera) je pozvat svého soupeře k zápasu. Domácí tým zve k zápasu nejpozději 5 dní před plánovaným utkáním (nepočítá se na hodiny, ale opravdu dny – např. pozvánku na 17.4. poslat nejpozději v průběhu 12.4., do půlnoci na 13.4.).

5.2. Povinností hostujícího týmu (manažera) je přijmout pozvánku k tomuto zápasu neprodleně při nejbližším přihlášení, nejpozději však 3 dny před utkáním (nepočítá se na hodiny, ale opravdu dny – např. pozvánka na zápas hraný 17.4. musí být potvrzena nejpozději v průběhu 14.4., do půlnoci na 15.4.).

5.3. O změně termínu jsou týmy povinny informovat do příslušného topicu na forum. Tuto povinnost má manažer domácího týmu (bez ohledu na to, který tým má blokované termíny).

5.4. Manažer týmu je povinen si na oficiální termíny nesjednávat žádný přátelský zápas. Pokud si manažer sjedná přátelské utkání na tento termín (18:00 h a 22:00h) bude jeho utkání automaticky kontumováno v jeho neprospěch. Toto pravidlo se neuplatňuje, pokud byl termín utkání změněn podle článku 4.6 (vynucená předehrávka nebo dobrovolně domluvená předehrávka). Dále je nutné, aby manažer týmu dbal na dostatek volných termínů pro odehrání ligových zápasů a zamezil tak kontumacím ve svůj neprospěch.

5.5. Manažer by neměl blokovat termín utkání ČSL (blokace, pool, pozvánka – včetně termínů pro předehrávky) a komplikovat tak pořadateli utkání posílání pozvánek. Blokování termínů utkání bude bráno jako přitěžující okolnost v rozhodování statistika a komisaře dané části ligy (Vedení soutěže) o kontumování utkání v případě jeho nesehrání.

5.6. Změna pořadatele utkání je nepřípustná. Pokud ke změně dojde, utkání je kontumováno (oboustranná kontumace).

5.7. Tým, který má na soupisce více hráčů se stejným jménem i příjmením, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Vedení soutěže. Pokud tak neučiní, bude to mít za následek trest od Vedení soutěže, podle rozsahu ‚škod‘, které toto nenahlášení způsobí.

5.8. Manažer týmu je POVINEN si hlídat tresty udělené dle článku 8 sám. Na případná odvolání nebude brán zřetel.

5.9. Manažer je povinen dbát na stav svého hřiště. V případě, že nebude možné sehrát mistrovský zápas z důvodu nezpůsobilého hřiště, bude utkání kontumováno v neprospěch domácího týmu.

5.10
Povinností týmů, je se na sehrání zápasu domluvit, ať už formou předehrávky či dohrávky, pokud některý tým bude dělat obstrukce, bude zápas kontumován v jeho neprospěch. (Toto pravidlo bude posuzováno individuálně podle situace.)

Povinnosti Statistika a Komisaře

Článek 6.

6.1. V čele každé skupiny či části ligy stojí Statistik a komisař, který bdí nad dodržováním pravidel a v souladu s nimi rozhoduje. V případě sporné situace, kterou nepopisují pravidla, předá záležitost k projednání Vedení soutěže. Zároveň zodpovídá za správné vynášení disciplinárních trestů. Proti rozhodnutí statistika a komisaře se lze odvolat k Vedení soutěže.

6.2. Za hrubou chybu či porušení Pravidel, může být statistik a komisař odvolán. O jeho odvolání rozhodne Vedení soutěže.

6.3. Statistik zpracovává výsledky zápasů v souladu s Pravidly a výsledky zveřejňuje na forum.Tresty a kontumace

Článek 7.

7.1. Základním trestem za porušení pravidel je kontumace. Uplatňuje se např:
a) Jestliže utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilého hřiště.
b) Neposlání pozvánky
c) Nepřijmutí pozvánky
d) Blokace termínu pro zápas
e) Neoprávněný start hráče v zápase (ať už v základní sestavě, nebo jako střídající hráč, ale v případě, že do zápasu nenastoupí, kontumace se neuděluje)

7.2. Tým, který třikrát (3x) kontumuje SVÉ utkání podle článku 7.1. písmeno a) až e) (tedy kontumace za nesehrané utkání), je z ligy vyloučen.

7.3. Trestem za kontumaci je prohra 0:3. Je-li však tým vyloučen nebo ukončí-li své působení v soutěžích ČSL v průběhu soutěže, pak všechny jeho předchozí (pouze ve skupinách) i následující zápasy jsou kontumovány v poměru 0:3, bez ohledu na výsledky dosažené v odehraných zápasech.


7.4. Tým (manažer), který hrubým způsobem poruší Pravidla ČSL, může být vyloučen z těchto soutěží. O jeho vyloučení rozhoduje Vedení soutěže.

7.5 Pokud hráč v trestu nastoupí do zápasu - trest se přesunuje na další zápas (kolo).

7.6. Pokud má hráč trest a další zápas je kontumovaný, ne jeho vinou, tak se trest nepřesunuje.. V praxi to znamená, že po kontumaci zápasu, může mít trest pouze hráč, který by případnou kontumaci zavinil.

Článek 8.

8.1. Za ČK(ať už přímo nebo za dvě ŽK) je STOP na 1 další zápas, toto pravidlo neplatí pro předkola. Karty se nijak neevidují a ŽK se nepočítají vůbec.Ostatní

Článek 9.

9.1. Dobrovolným vstupem do soutěží českých lig se manažeři týmů zavazují, že budou dodržovat obecné normy slušného chování ve vztahu k ostatním manažerům (statistikům a komisařům, členům Vedení soutěže), ale i normy, kterými se řídí hraní na serverech http://www.soccerproject.com. Případná porušení výše uvedených pravidel bude trestáno Vedením soutěže odpočtem bodů, popřípadě vyloučením viníka z ČSL.

9.2. Do ČSL budou přijaty jen české a slovenské týmy, které budou splňovat kritéria, která před začátkem nadcházejícího ročníku soutěže vyhlásí Vedení soutěže.

9.3. Pozvánky pro ligové zápasy se doporučuje zasílat ve variantě „Bez penalt v případě remízy“. Případné zaslání pozvánky s variantou „S penaltami v případě remízy“ není důvodem ke kontumaci a na výsledek případných penalt se nebere ohled.

9.4. Dojde-li k situaci, že v oficiálním či náhradním termínu pro ligový zápas hrají oba soupeři zápas přátelského poháru a zároveň je domácí mužstvo shodné s rozlosováním ligy, mohou oba manažeři v případě dohody tento zápas odehrát taktéž jako zápas ligový. Tato dohoda musí být oznámena statistikovi a komisaři příslušné části ligyna forum.Vedení soutěže

Článek 10.

10.1. V případě sporných situací má každý tým právo odvolat se k Vedení soutěže.

10.2. O sporných nebo jiných situacích, které neřeší tato Pravidla, rozhoduje výhradně Vedení soutěže, proti jehož rozhodnutí se ani v těchto případech nelze odvolat.

10.3. O odvoláních účastníků soutěží a o sporných případech, které nejsou upraveny těmito pravidly, rozhoduje vedení. Výsledek, spolu s počty hlasů Pro / Proti / Zdržel se / Nehlasoval (případně obdobně dle struktury otázky) bude zveřejněn na fórum.

10.4. Pokud při rozhodování dojde k situaci, že některý člen vedení ztratí hlasovací (rozhodovací) právo nebo je nepřítomen, a počet hlasujících je z toho důvodu sudý , pak právo dvojího hlasu má předseda (případně 1. místopředseda, resp. 2. místopředseda v uvedeném pořadí).

10.5. V případě, že nadpoloviční většina členů Vedení s přihlédnutím k bodu 10.4 bude hlasovat totožně, a hlasy zbývajících členů nemohou již výsledek hlasování zvrátit, lze vyhlásit výsledek hlasování i bez čekání na jejich vyjádření.

Rozhodnutí Vedení soutěže je pro soutěž ČSL konečné a neodvolatelné.

Poslední aktualizace proběhla dne 27.2.2011
Last edited by puzzle on Sun Feb 27, 2011 11:19 am, edited 8 times in total.

doromulus
Fan
Posts: 4
Joined: Tue Aug 24, 2010 7:20 pm

Re: Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 3. Ročník

Post by doromulus » Mon Jan 24, 2011 3:23 pm

Kdy bude nalosovany 4 rocnik?

User avatar
puzzle
Member of the Soccer Project Association
Posts: 2621
Joined: Fri Jul 17, 2009 10:18 am

Re: Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 3. Ročník

Post by puzzle » Mon Jan 24, 2011 5:44 pm

doromulus wrote:Kdy bude nalosovany 4 rocnik?
už se na tom pracuje los by měl proběhnou již tento týden...
(1.FC Krvavý Prapor C.2 ;-))

Nevěř na zázraky - spoléhej na ně...

User avatar
puzzle
Member of the Soccer Project Association
Posts: 2621
Joined: Fri Jul 17, 2009 10:18 am

Re: Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 5. Ročník

Post by puzzle » Mon Apr 11, 2011 4:08 pm

5.Ročník - aktualizace
(1.FC Krvavý Prapor C.2 ;-))

Nevěř na zázraky - spoléhej na ně...

User avatar
puzzle
Member of the Soccer Project Association
Posts: 2621
Joined: Fri Jul 17, 2009 10:18 am

Re: Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 6. Ročník

Post by puzzle » Sun Oct 09, 2011 6:27 pm

7. ročník termínovka :!:
(1.FC Krvavý Prapor C.2 ;-))

Nevěř na zázraky - spoléhej na ně...

User avatar
PaToM
Member of the Soccer Project Association
Posts: 10228
Joined: Tue Oct 21, 2008 5:57 pm
Location: Modra, Slovakia

Re: Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 9. ročník

Post by PaToM » Tue May 01, 2012 12:10 pm

Termínová listina pre 9. ročník bola práve dokončená a je v 1. príspevku. :wink:
FC Hostage
_________
Slovak League (Slovenská Liga)

(\__/)
(O.o )
(> < ) <-- This is Bunny, The Great Emperor.
Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.

User avatar
MilanSLOVAKIA
Member of the Soccer Project Association
Posts: 4199
Joined: Sun May 31, 2009 9:01 pm
Location: Dunajská Streda

Re: Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 11. ročník

Post by MilanSLOVAKIA » Sun Aug 17, 2014 1:03 pm

Termínovku som už tiež aktualizoval, no nevylučujem, že sa na nej ešte niečo zmení do začiatku 11. ročníka :wink:
Rebríček formy:

Posledných 5 sezón

63. sezóna divízia C.1 7. miesto
64. sezóna - divízia C.1 - 8. miesto
65. sezóna - divízia C.1 - 8. miesto
66. sezóna - divízia C.1 - 5. miesto
67. sezóna - divízia C.1 - 5. miesto


NAJ 60. sezóna - B1

User avatar
ps2512
Member of the Soccer Project Association
Posts: 13982
Joined: Wed Feb 21, 2007 10:20 am
Location: Oleksovice
Contact:

Re: Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 11. ročník

Post by ps2512 » Mon Aug 25, 2014 6:48 pm

Prosil bych pravidla v mp3 formátu......kdo to má číst? :mrgreen:
Start 16S H.1403 (6.,2.)
MAX36-37S A (9.,14.), 52S A (5.)
Všichni jste Hajdalaci
Image

User avatar
MilanSLOVAKIA
Member of the Soccer Project Association
Posts: 4199
Joined: Sun May 31, 2009 9:01 pm
Location: Dunajská Streda

Re: Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 11. ročník

Post by MilanSLOVAKIA » Mon Aug 25, 2014 10:30 pm

ps2512 wrote:Prosil bych pravidla v mp3 formátu......kdo to má číst? :mrgreen:
neboj sa, najdôležitejšie pravidlá vypíšem ja ;) bude to o niečo kratší text :mrgreen:
Rebríček formy:

Posledných 5 sezón

63. sezóna divízia C.1 7. miesto
64. sezóna - divízia C.1 - 8. miesto
65. sezóna - divízia C.1 - 8. miesto
66. sezóna - divízia C.1 - 5. miesto
67. sezóna - divízia C.1 - 5. miesto


NAJ 60. sezóna - B1

User avatar
MilanSLOVAKIA
Member of the Soccer Project Association
Posts: 4199
Joined: Sun May 31, 2009 9:01 pm
Location: Dunajská Streda

Re: Termínovka + Pravidla + pavouk play-off - 12. ročník

Post by MilanSLOVAKIA » Mon Dec 22, 2014 10:49 am

Máme novú termínovku :) v prípade zázračne zväčšeného počtu účastníkov nevylučujem ani jej zmenu. Termín 1. kola sa však minimálne zaručene nepomení :P
Rebríček formy:

Posledných 5 sezón

63. sezóna divízia C.1 7. miesto
64. sezóna - divízia C.1 - 8. miesto
65. sezóna - divízia C.1 - 8. miesto
66. sezóna - divízia C.1 - 5. miesto
67. sezóna - divízia C.1 - 5. miesto


NAJ 60. sezóna - B1

Post Reply

Return to “SK - Národní ligy + Evropa”