Page 39 of 59

Posted: Mon Sep 01, 2008 5:17 pm
by Ufuss
libamax wrote:kiedy bede mogl kupowac zawodnikow?
gram w to od tego czwartku:)
i czy to ma jakis zwiazek z poszukiwaczem talentow?
:D
odp 1. Zajrzyj do FAQ
odp 2. Nie, poszukiacz talento wiaze sie ze szkolka juniorow.

Posted: Mon Sep 01, 2008 9:13 pm
by PatrykSWATA
Ludzie, czemu w ka¿dym meczu mam kontuzjowanego zawodnika?!!

Posted: Mon Sep 01, 2008 9:55 pm
by Gladiator
@wcze¶niejsze pytanie:

Poszukiwacz talentów ma raczej zwi±zek z transferami, ale w trochê innym aspekcie. Poczytaj FAQ a dowiesz siê ile powiniene¶ poczekaæ, ¿eby zacz±æ kupowaæ zawodników. Jak Ci siê spieszy to mo¿esz spróbowaæ kupiæ kogo¶ bezp³atnie. Po wiêcej informacji odsy³am do FAQ.

@up

Odpowied¼ powinna byæ w zasadach gry lub na forum. Poczytaj w zasadach o fizykoterapeucie, zwróæ uwagê na kondycjê/wytrzyma³o¶æ swoich graczy i ewentualnie na stopieñ agresji z jakim rozgrywasz mecze. Sprawd¼ jak szybko mêcz± siê Twoi gracze i czy to wp³ywa na kontuzje.
Poza tym kontuzje to tutaj chleb powszedni. Zdarzaj± siê raz czê¶ciej, raz rzadziej, czyli losowo. Co najwy¿ej mo¿na zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo ich wyst±pienia. U mnie: od 0 (rzadko) do 5 kontuzji, ¶rednio oko³o 2-3. Oczywi¶cie mowa o zawodnikach aktualnie kontuzjowanych.
Pamiêtam te¿, ¿e kto¶ kiedy¶ pisa³ (mo¿e ja ;p ?), ¿e HS ponoæ te¿ mia³o mieæ jaki¶ wp³yw na kontuzje.
Ogólnie rzecz ujmuj±c -- trzeba trzymaæ w formie fizycznej swoich graczy i liczyæ na szczê¶cie.

Posted: Tue Sep 02, 2008 10:36 am
by PatrykSWATA
Co¶ musi byæ ze mn± nie tak, skoro przegrywam z ka¿dym ca³y czas, nawet z botami (3-1) :cry: . Co siê stanie jak spadnê z ligi H? :shock: Jaka taktyka jest wed³ug Was najlepsza, na dobry pocz±tek? Piszcie :(

Posted: Tue Sep 02, 2008 11:09 am
by Ufuss
1. Nie spadniesz z ligi H, bo nie ma nizszych lig.
2. Taktyke dobiera sie do graczy jakich wystawiasz do meczu (jest o tym w FAQ), jesli chcesz dobrze ustwic taktyke mozesz skorzystac na poczatku z programu ASPT (znajdziesz link do niego na forum, w temacie "SPMT") .
3. Na przykladzie ostatniego twojego meczu ligowego "FC SWATY - RSC Rapids", mogles:
a) dac duzo wieksza agresje,
b) do ustawienia 4-5-1 nigdy nie daje sie taktyki "kopnij i biegnij", wyborac powinienes "podawanie", w ostatecznosci "defensywna sciana" (zalezy od polecen indywidualnych "ofensywny/defensywny")
c) dobrales 4 graczy nie odpowiednio do pozycji na jakich normalnie powinni grac, a na jakich grali, (z czym to sie wiaze przeczytasz w FAQ)
d) paru zawodnikow gralo z nizsza kondycja, jeden z moralami okolo 88
To takie najwieksze powody ktore spowodowaly ze przegrales.

Posted: Wed Sep 03, 2008 3:13 pm
by PatrykSWATA
Czy to bedzie w przyszlosci mozliwe zeby widziec jak moi zawodnicy rozgrywaja mecz? Baardzo by bylo fajnie ;) .

Nie uzylem polskich znakow bo sie nie da (jestem w szkole) :)

Posted: Wed Sep 03, 2008 7:57 pm
by mcmagik
A teraz ja... Czy kto¶ z was jest mi w stanie powiedzieæ o ile podnosi siê ocena meczowa gdy zawodnik dorasta (w sensie gdy zawodnik z pola koñczy 20 a bramkarz 23 lata)? Ko³o 4-5 oczek?

Posted: Wed Sep 03, 2008 10:22 pm
by Ufuss
@re PatrykSWATA

Moze i kiedys to bedzie mozliwe, ale nie predko bo wymagaloby to wielu zmian w kodzie gry.

@re mcmagik

Ocena meczowa rosnie o 3-4 oczka, co roku. Dokladniej wydaje mi sie ze jest to przedzial pomiedzy 3 a 3,5 oczka. Trwa to do osiagniecia przez zawodnika z pola 20 lat, a przez bramkarza 23.

Posted: Sun Sep 07, 2008 5:34 pm
by PatrykSWATA
Op³acalo siê wydaæ 75 000 na 31 letniego bramkarza który ma 76% ?

Posted: Sun Sep 07, 2008 6:11 pm
by pearljammer
PatrykSWATA wrote:Op³acalo siê wydaæ 75 000 na 31 letniego bramkarza który ma 76% ?
I tak i nie...Oplacalo sie, bo na lige H starczy, male pieniadze, i z 2 sezony powinien jeszcze w miare pograc, nie oplacalo, sie bo stary i ogolnie slaby :)

Posted: Mon Sep 08, 2008 10:38 pm
by PatrykSWATA
2 pytanka:

1.Czemu starszym zawodnikom czasami jest na treningu "wytrzyma³o¶æ" w czerwonym kolorze, a czasami normalnym? (Tylko "wytrzymalo¶æ" tak siê zmienia, pozosta³e rzeczy s± ci±gle na czerwono)

Wiem co czerwony kolor znaczy- ¿e ju¿ nie da siê wiêcej go trenowaæ w tej dziedzinie, ale czemu "wytrzyma³o¶æ" siê zmienia? :P

2. Jak mój trener, skaut itp. itd. maj± po 100 % warto ich zamieniæ na kogo¶ m³odzego, i mniej do¶wiadczonego? Podobno tak inni robi± :o

Posted: Mon Sep 08, 2008 11:03 pm
by pearljammer
PatrykSWATA wrote:Czemu starszym zawodnikom czasami jest na treningu "wytrzyma³o¶æ" w czerwonym kolorze, a czasami normalnym? (Tylko "wytrzymalo¶æ" tak siê zmienia, pozosta³e rzeczy s± ci±gle na czerwono)


Wiem co czerwony kolor znaczy- ¿e ju¿ nie da siê wiêcej go trenowaæ w tej dziedzinie, ale czemu "wytrzyma³o¶æ" siê zmienia? :P
Losowo rozne skille zawodnikom czasem opadaja o kilka oczek, ale wlasnie najczesciej wytrzymalosc...

Posted: Mon Sep 08, 2008 11:06 pm
by PatrykSWATA
Akurat napisa³e¶ kiedy ja zmieni³em post, i jeszcze jedno pytanko doda³em :lol:

Posted: Tue Sep 09, 2008 6:32 am
by Gladiator
PatrykSWATA wrote:2. Jak mój trener, skaut itp. itd. maj± po 100 % warto ich zamieniæ na kogo¶ m³odzego, i mniej do¶wiadczonego? Podobno tak inni robi± :o
Ja mam tak± sam± kadrê od ponad 2 lat, wymieni³em tylko opiekuna juniorów na Polaka, wiadomo dlaczego.

Posted: Tue Sep 09, 2008 11:39 am
by BartGib
ja wymieni³em ca³y sztab na Polaków :) Opiekuna m³odzie¿y najpierw z Polaka na Belga, a potem znowu na Polaka... dopiero teraz zaczêli przychodziæ juniorzy... chocia¿ zwi±zku to ze sob± mieæ nie musi :)

a tak w ogóle to cz³onkowie sztabu szkoleniowego z tego ci pamiêtam mog± pracowaæ do 60, wiêc póki nie przechodzi na emeryturê, nie ma sensu zmieniaæ, a je¶li ju¿ koniecznie chcesz to najlepiej po porannej symulacji...