Page 1 of 1

Aanpassing regels! Belangrijk!

Posted: Tue Jun 03, 2008 6:46 pm
by robstje
In het streven naar een overzichtelijk en makkelijk te gebruiken transfergedeelte, is er besloten om enkele regels aan te passen. Het zijn geen grote veranderingen, maar wel veranderingen waardoor het transferforum nog makkelijker te gebruiken wordt.

PRAKTISCH : Wat moet in de titel?
In het begin van je titel moet ofwel [TK] ofwel [TKbgb] ofwel [GZ] staan. In de voorbeelden hieronder zal ik [TK] of [GZ] gebruiken, maar [TKbgb] behoort ook tot de mogelijkheden :wink:
Bij verkoop van 1 speler
- [TK] Positie / Leeftijd / Globale klasse [Agr].
Om dit theorie voorbeeld in de praktijk om te zetten. Als ik een CB van 28jaar verkoop met een globale klasse van 81% en een agressie van 50% moet er staan :
- [TK] CB / 28j / 81% [53Agr]

Waarvoor moet je bij de nieuwe regels opletten ?
- De volgorde ( positie, leeftijd, globale klasse, agressie) moet gerespecteerd blijven. Ook de agressie moet tussen [] staan.
- Na de leeftijd is het verplicht om een 'j' te plaatsen en na de globale klasse moet zeker '%' komen.
- Dit is het enige wat in de titel mag en moet staan. Extra info ( zoals BP, VS) is niet meer toegestaan en moet vermeld worden binnenin het topic.

Uitzonderingen ?
Op deze regel is er maar één uitzondering mogelijk. Dat is wanneer de speler die je verkoopt een jeugdspeler is ( let op : een jeugdspeler is een speler die uit een jeugdcentrum komt, geen jonge speler). Dan moet op de plaats van de globale klasse gewoon 'jeugd' komen.

Bij verkoop van 2 of meerdere spelers
In dit geval is het heel simpel. Er zijn 2 mogelijkheden
- Indien je enkele spelers van je team verkoopt moet in de titel.
[TK] posities van de spelers ( Vb : [TK] CB, LF, CM, RF
- Indien je echter een uitverkoop houdt , moet in de titel staan
[TK] Totale uitverkoop

Bij het zoeken van 1 speler
Wanneer je een speler zoekt moet het volgende in de titel staan.
[GZ] positie / leeftijd / globale klasse [Agr]
Om dit theorievoorbeeld om te zetten in praktijk volgend voorbeeld :
[GZ] RF / >20j / >80% [Agr:<20]
Als agressie van geen belang is, mag dat laatste weggelaten worden.

In dit voorbeeld wordt dus gezocht naar een RF, ouder dan 20 met een globale klasse hoger dan 80% en een agressie lager dan 20%.
Het is belangrijk dat '<' en '>' worden gebruikt bij het aanduiden van leeftijd, globale klasse of agressie.

Bij het zoeken van meerdere spelers
Hier is maar één mogelijkheid. In je topictitel moet staan
[GZ] posities die je zoekt ( ook 'alle posities' is toegestaan)
De eisen van een speler ( leeftijd, globale klasse,...) mogen niet in het titel, maar moeten in het topic staan.
The new Rules [English Version]

Practical: What do you have to put in your title?
In the beginning of your title, there has to be or [TK] (meaning "For Sale"), or [TKbgb] (meaning "For Sale when there is a good offer") or [GZ] (meaning "player wanted", when you are searching a player). In the following examples, [TK] and [GZ] are being used, but like already said the rules are the same when you make a topic with [TKbgb].

When selling 1 player

- [TK] Position / Age / Global Class [Agr].
Agr stands for Agression. An example: I want to sell a 28-year old CB with a global class of 81% and an agression of 50%. Then your title should look like this:
[TK] CB / 28j / 81% [Agr: 50]


For what do you have to pay special attention?

- The rank (position, age, global class, agression) has to be respected at any time. Also, the agression has to be between [].
- It is obligated to set a "j" after the age and to place a "%" after the global class.
- This is the only information allowed/needed in the title. Extra information, like the player's best performance or the hidden skill is not allowed anymore. Still you're free to mention that inside the topic.

Exceptions
There is only one exception to this rule. And that's when the player you're trying to sell is a youth player. Mind: the definition of "youth player". A youth player is a player coming out of a youth centre, not just a young player. Then you type "Jeugd" instead of the global class.

When selling 2 or more players

It is quite simple then. There are 2 possible options:
-When you are selling some players of your team, your topic title has to mention [TK] and only the positions of the players. E.g.: [TK] CB, LF, CM, RF
-When you are selling out your team, so all your players, your title has to say: [TK] Totale Uitverkoop (meaning "clearance sale")

When searching a player
When you are looking for a player, your title has to be like following:
[GZ] Position / Age / Global class [Agr]
To give an example:
[GZ] RF / >20j / >80% [agr: <20]
So in this example, the topic starter is looking for a RF, older than 20 with a global rating of above 80% and an agression lower than 20%. Notice that "<"and ">" have to be used to specifie age, global rating and agression.
When agression doesn't matter, you don't have to mention [Agr] .

When searching several players
There is only one option. In your topic title, the following information has to be given:
[GZ] positions you are looking for. The demands for a player (such as age, global rating etc.) mustn't be in the title, but in the topic. When you are looking for all positions, you can use this title: [GZ] alle posities.
Ziezo, dit zijn de nieuwe regels. Het is een lange tekst, maar in de praktijk veranderd er niet heel veel. We zijn er van onvertuigd dat door deze nieuwe regels het transferforum nog duidelijker zal worden.
We beseffen dat het eerst gewoon zal worden zijn aan de regels en zullen in het begin ook niet direct drastische maatregelen nemen, maar vooral waarschuwingen geven.
Er zal eveneens getracht worden om deze regels zo rap mogelijk te vertalen :wink:
Dit topic blijft de eerste dagen open, als er vragen zijn mogen die gerust gesteld worden!

Groeten,
Fikkiezero en Robstje

Posted: Tue Jun 03, 2008 6:56 pm
by 9jantje9
Is het met een bij goed bod hetzelfde als TK?

Posted: Tue Jun 03, 2008 6:59 pm
by robstje
9jantje9 wrote:Is het met een bij goed bod hetzelfde als TK?
Ja :wink:

Posted: Tue Jun 03, 2008 7:37 pm
by Fikkiezero
Voila, commentaar is welkom, daarom laten we het topic dan ook open.

We begrijpen natuurlijk dat we de forummers nu nog niet echt kunnen verplichten om de regels na te leven: ze zijn er nog maar net en om ze te kunnen naleven, moeten ze eerst gekend raken. Daarom zullen robstje en ik nog een overgangsregeling uitwerken. Vast staat zowiezo dat we topics die volgens de oude regels getiteld zijn nu nog open laten, maar probeer als je een nieuw topic start toch al de nieuwe regels te volgen.

Meer info volgt later. De overgangsregeling zal dan ook in de eerste post van Robstje bijgevoegd worden.


VERTALINGEN:
Daar wordt aan gewerkt. We zullen eerst een Engelse vertaling uitwerken, daarna wordt die Engelse vertaling doorgegeven om te vertalen in o.a. Tjechisch.

Re: Aanpassing regels! Belangrijk!

Posted: Tue Jun 03, 2008 8:39 pm
by Fikkiezero
The new Rules [English Version]

Practical: What do you have to put in your title?
In the beginning of your title, there has to be or [TK] (meaning "For Sale"), or [TKbgb] (meaning "For Sale when there is a good offer") or [GZ] (meaning "player wanted", when you are searching a player). In the following examples, [TK] and [GZ] are being used, but like already said the rules are the same when you make a topic with [TKbgb].

When selling 1 player

- [TK] Position / Age / Global Class [Agr].
Agr stands for Agression. An example: I want to sell a 28-year old CB with a global class of 81% and an agression of 50%. Then your title should look like this:
[TK] CB / 28j / 81% [Agr: 50]


For what do you have to pay special attention?

- The rank (position, age, global class, agression) has to be respected at any time. Also, the agression has to be between [].
- It is obligated to set a "j" after the age and to place a "%" after the global class.
- This is the only information allowed/needed in the title. Extra information, like the player's best performance or the hidden skill is not allowed anymore. Still you're free to mention that inside the topic.

Exceptions
There is only one exception to this rule. And that's when the player you're trying to sell is a youth player. Mind: the definition of "youth player". A youth player is a player coming out of a youth centre, not just a young player. Then you type "Jeugd" instead of the global class.

When selling 2 or more players

It is quite simple then. There are 2 possible options:
-When you are selling some players of your team, your topic title has to mention [TK] and only the positions of the players. E.g.: [TK] CB, LF, CM, RF
-When you are selling out your team, so all your players, your title has to say: [TK] Totale Uitverkoop (meaning "clearance sale")

When searching a player
When you are looking for a player, your title has to be like following:
[GZ] Position / Age / Global class [Agr]
To give an example:
[GZ] RF / >20j / >80% [agr: <20]
So in this example, the topic starter is looking for a RF, older than 20 with a global rating of above 80% and an agression lower than 20%. Notice that "<"and ">" have to be used to specifie age, global rating and agression.
When agression doesn't matter, you don't have to mention [Agr] .

When searching several players
There is only one option. In your topic title, the following information has to be given:
[GZ] positions you are looking for. The demands for a player (such as age, global rating etc.) mustn't be in the title, but in the topic. When you are looking for all positions, you can use this title: [GZ] alle posities.
Those are the new rules. It's a long text, but in reality only few things will change. We are convinced that by laying on these new rules, the intelligibility on this forum will improve. We realise that it will take some time to get used to these rules, so we won't be too severe in the beginning. We will give warnings.
This is the English Translation. Have you noticed mistakes, please contact the Dutch Transfermoderators. Thanks!


Greetz, Robstje and Fikkiezero

Posted: Wed Jun 04, 2008 7:12 am
by sjoerd
Fikkie, check PB.

Posted: Wed Jun 04, 2008 8:28 am
by zjokke
@fikkie

kleine tip voor de engelse vertaling: jaar in het engels is 'year' dus 28j wordt best ook veranderd in 28y

Posted: Wed Jun 04, 2008 8:59 am
by el stino
zjokke wrote:@fikkie

kleine tip voor de engelse vertaling: jaar in het engels is 'year' dus 28j wordt best ook veranderd in 28y
je hebt wel een punt, maar als je dat doet, dan krijg je engelse en nederlandse titels door elkaar :wink: (wat niet de bedoeling is)
op het engels forum is het maar normaal dat ze 'y' moeten gebruiken. maar hier best 'j', omdat je op het nederlandse gedeelte zit.

Posted: Wed Jun 04, 2008 9:16 am
by Fikkiezero
el stino wrote:
zjokke wrote:@fikkie

kleine tip voor de engelse vertaling: jaar in het engels is 'year' dus 28j wordt best ook veranderd in 28y
je hebt wel een punt, maar als je dat doet, dan krijg je engelse en nederlandse titels door elkaar :wink: (wat niet de bedoeling is)
op het engels forum is het maar normaal dat ze 'y' moeten gebruiken. maar hier best 'j', omdat je op het nederlandse gedeelte zit.
Ik kan het niet beter uitleggen ;) . De hele bedoeling achter deze nieuwe regels is uiteraard de overzichtelijkheid. Ik zie nu in het hele forum titels opduiken met [Info Binnenin] . Heel overzichtelijk lijkt me dat niet, we zullen nog wel eens overleggen om te kijken om dat korter/krachtiger te kunnen formuleren. Maar voor nu is het alleszins toegestaan.

Posted: Thu Jun 05, 2008 2:21 pm
by visje69
Ideetje, zoals je ziet zijn alle topictitels ongeveer even lang.

Als je nu, eens IBP ingesteld, zou toelaten om de titel te editten naar

bv

RM / 27j / 84% [12agr] IBP: 2M

Zo weten managers ook ineens de prijs, en zal het nog sneller gaan

Tis maar een voorstel ;)

Re:

Posted: Thu Aug 13, 2009 1:20 pm
by kaa_gent
visje69 wrote:Ideetje, zoals je ziet zijn alle topictitels ongeveer even lang.

Als je nu, eens IBP ingesteld, zou toelaten om de titel te editten naar

bv

RM / 27j / 84% [12agr] IBP: 2M

Zo weten managers ook ineens de prijs, en zal het nog sneller gaan

Tis maar een voorstel ;)
wat is de afkorting van dat (IBP)

Re: Re:

Posted: Thu Aug 13, 2009 4:41 pm
by B e n
kaa_gent wrote:
visje69 wrote:Ideetje, zoals je ziet zijn alle topictitels ongeveer even lang.

Als je nu, eens IBP ingesteld, zou toelaten om de titel te editten naar

bv

RM / 27j / 84% [12agr] IBP: 2M

Zo weten managers ook ineens de prijs, en zal het nog sneller gaan

Tis maar een voorstel ;)
wat is de afkorting van dat (IBP)
Instant Buy Price (synoniem voor KMP => Koop-Meteen-Prijs).

Re: Re:

Posted: Thu Aug 13, 2009 5:30 pm
by kaa_gent
B e n wrote:
kaa_gent wrote:
visje69 wrote:Ideetje, zoals je ziet zijn alle topictitels ongeveer even lang.

Als je nu, eens IBP ingesteld, zou toelaten om de titel te editten naar

bv

RM / 27j / 84% [12agr] IBP: 2M

Zo weten managers ook ineens de prijs, en zal het nog sneller gaan

Tis maar een voorstel ;)
wat is de afkorting van dat (IBP)
Instant Buy Price (synoniem voor KMP => Koop-Meteen-Prijs).
ah oke merci voor je info