Dyskusja IV liga

Polish League and Polish Cup

Moderator: Polish Moderators

Post Reply
pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Dyskusja IV liga

Post by pearljammer » Sun Feb 24, 2008 12:48 pm

Dyskusja dla IV ligi.
"If you hate something don't you do it too..."

User avatar
babol
Team Manager
Posts: 102
Joined: Sun Sep 09, 2007 8:30 pm

Post by babol » Mon Feb 25, 2008 12:55 pm

zdaje mi sie czy z dwoch powstala jedna silna liga IV?i czemu nikt z "mniejszych adminow" nie wywala do smieci,albo do folderu "historia" starych postow z terminarzami albo wynikami z sezonu 21?
pozdro
Image
Image
ImageOficjalna strona internetowa druzyny "kolo" : http://www.kolo.tomslus.kgb.pl

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Post by pearljammer » Mon Feb 25, 2008 1:00 pm

babol wrote:zdaje mi sie czy z dwoch powstala jedna silna liga IV?i czemu nikt z "mniejszych adminow" nie wywala do smieci,albo do folderu "historia" starych postow z terminarzami albo wynikami z sezonu 21?
pozdro
bo czegos takiego nie ma, same sie usuwaja po jakims czasie...bodajze po 3 tygodniach...
"If you hate something don't you do it too..."

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

IV liga - SEZON X

Post by JaceKPlatini » Wed Apr 23, 2008 3:38 am

Witam wszystkich Kolegów. Dzi¶ rozpoczynamy X-ty sezon rozgrywek POLSKIEJ LIGI.
Z tej Okazji WSZYSTKIM KOLEGOM ¿yczê sukcesów i du¿o przyjemno¶ci.

Przy okazji zapraszam do dyskusji o wszystkim co dotyczy IV ligi, szczególnie w swerze organizacyjnej i regulaminowej, by wszystko co z³e, uci±¿liwe poprawiaæ, zmieniaæ itp.

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Og³oszenia i Decyjzje po I-szej kolejce.

Post by JaceKPlatini » Thu Apr 24, 2008 3:31 am

1.Proszê by wszyscy zapoznali siê dok³adnie z Regulaminem Ligi i Postanowieniami i tak jak stanowi tre¶æ ich postêpowali.
2.Dru¿yny.które przegra³y z jakichkolwiek powodów walkowerem sa zobowiazane z³o¿yæ dzis dogodz. 22.00 wyjasnienia.
3.Druzyna RKS Row Rybnik, prosze o wyjasnienie, w sprawie swojego meczu.

User avatar
koenigsegccx
Team Board Member
Posts: 305
Joined: Mon Nov 26, 2007 4:00 pm
Location: Pruszków - Poland
Contact:

Post by koenigsegccx » Thu Apr 24, 2008 5:14 pm

Ja chcia³bym zg³osiæ drobny b³±d w tabeli IV ligi A i tam jest ¿e mój klub (PKS Znicz) wygra³ z dru¿yn± FC Ogonowo 5:0 jednak w rzeczywisto¶ci by³o 6:1.
Pzdr
Image
Image

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Tabele.

Post by JaceKPlatini » Fri Apr 25, 2008 2:12 am

Wszystko dzi¶ bedzie wyprowadzone. Przepraszam za zw³okê i b³êdy, ale po prostu wczorajszy dzieñ nadprogramowo musia³em po¶wiêciæ pracy zawodowej.

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

I-sza Kolejka IV ligii - Uwagi

Post by JaceKPlatini » Fri Apr 25, 2008 8:29 am

Wszystkie wyniki i Tabele zosta³y opublikowane. S± tam decyzje kontrowersyjne. Ale zanim je podj±³em prosi³em zainteresowanych o wyja¶nienia opinie itp. Czê¶æ zainteresowanych pro¶bê spe³ni³a czê¶æ sie nie odezwa³a. Czas oczekiwania min±³. Rozumiem, ¿e dla wielu sposób mojego postêpowania jest szokuj±cy, ale wychodzê z za³o¿enia, ¿e je¿eli chcê, "¿eby mnie szanowano to sam muszê sie szanowaæ "

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

cd.

Post by JaceKPlatini » Fri Apr 25, 2008 8:36 am

Poniewa¿, to jest pierwsza kolejka nowego sezonu jestem gotowy do pewnych kompromisów. Proszê zainteresowanych o zapoznanie sie jeszcze raz z Regulaminem, Postanowieniami itp !!

Oczekuje na wyja¶nienia napisane w sposób nastêpuj±cy /poni¿ej wzór/ , poparte dowodami stwierdzeñ czyli korespondencj± miedzy zainteresowanymi.

-dlaczego mecz sie nie odby³,
- jakie kroki podja³ go¶æ, kiedy nie otrzyma³ wezwania,
- czy ustalono ewentualnie termin rozegrania meczu, i jest to potwierdzone, przez obie strony,
- je¿eli nie to dlaczego,
-propozycje stron, ¿eby mecz sie odby³

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

cd.

Post by JaceKPlatini » Fri Apr 25, 2008 8:45 am

To co napisa³em, uwa¿am za swoja racjê / to nie zarozumia³o¶æ /, ale jej potwierdzenie. Dowodami jest przebieg ligii w sezonie IX, oraz efekt pierwszej kolejki sezonu obecnego. Jedna grupa rozegra³a wszystkie mecze druga nie.
Jeszcze raz, ponownie !!! oferuje wszystkim pomoc, aby doprowadziæ do sytuacji, ¿e gramy bez walkowerów !!!

radox
Assistant Manager
Posts: 78
Joined: Tue Feb 19, 2008 10:32 pm

Post by radox » Fri Apr 25, 2008 12:28 pm

Radox - muczios to ja . Ile mam pisaæ do prowadz±cego ligê wyjasnien w sprawie nie rozegrania meczu - skoro i tak mnie ignoruje i pisze ze brak kontaktu z obu stron??

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Re!!!

Post by JaceKPlatini » Sat Apr 26, 2008 7:03 am

Kolego!!!
moja filozofia jest taka:
-po pierwsze gramy
-po drugie najpierw gramy
-po trzecie tylko i wy³±cznie moim obowi±zkiem jest stworzenie takiej sytuacji, ¿eby mecze w ramach ligi sie odbywa³y na boisku, a nie przy zielonym stoliku !!! Moja rola bêdzie spe³niona je¿eli uda mi sie zakoñczyæ te rozgrywki w sk³adzie, w którym je zaczynamy, ale nie za wszelka cenê !!!!!
Pisanie bez udokumentowania swoich racji jest bajk±.
Sprawê przejmujê w swoje rêce i w prywatnej korespondencji z zainteresowanymi to za³atwiê.

User avatar
Roti
Team Manager
Posts: 169
Joined: Wed Feb 20, 2008 10:50 pm
Location: Gdañsk
Contact:

Post by Roti » Sat Apr 26, 2008 4:23 pm

Kiedy bêd± wprowadzone dru¿yny na portalu SP ? :)
Dru¿yna : New Port City
Sezon 22 : H.410 (6) / LP III A (10)
Sezon 23 : H.410 (3) / LP IV A (2)
Sezon 24 : H.410 (1) / LP III A (?)

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Re ,,,,,

Post by JaceKPlatini » Sun Apr 27, 2008 2:22 am

w nadchodz±cym tygodniu

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Post by JaceKPlatini » Sun Jun 08, 2008 8:06 pm

Jest uaktualniony terminarz gier IV Ligi
Zapraszam do zapoznania sie z nim i poinformowanie znajomych i przyjació³ o tym fakcie.

Post Reply

Return to “Liga Polska i Puchar Polski (pl)”