Dyskusja IV liga

Polish League and Polish Cup

Moderator: Polish Moderators

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Interpretacja Postanowieñ Regu³ GRY !!!!

Post by JaceKPlatini » Mon Jul 07, 2008 12:34 pm

Podajê interpretacje Regu³ Gry w sprawie zaproszeñ do rozegrania meczu Ligowego:

je¿eli gospodarz nie przys³a³ zaproszenia do rozegrania meczy na 24 godziny przed godzina 10.00 nastepnego dnia, kiedy mecz ma byæ rozegrany, go¶æ wysy³a ponaglenie i fakt ten wpisuje na Forum w w±tku wyniki danej Kolejki.
Start 19.04.2007 sezon XVIII H - VI m
Sezon XVIII H VIII m, XIX H I m awans
Sezon XX G VI m, XXI G III m XXII G I m awans
Sezon XXIII F VIIm

Liga Polska;
Start IV Liga sezon VII
Sezon X awans do III Ligii

User avatar
paolovicente
Coach
Posts: 48
Joined: Mon Apr 07, 2008 10:21 am

Post by paolovicente » Mon Jul 07, 2008 10:26 pm

Czesc,
od dzis jestem na urlopie i moj kontakt z netem jest prawie zerowy lub wogole go nie ma. Jesli jest to ³±cze jest tak wolne ze nawet wiadomosci nie s± w stanie siê otworzyc. Po powrocie skontaktuje sie ze wszytskimi moimi przeciwnikami w LP.
Pozdrawiam,
Paolo
Piêkno Paniówki

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Proszê o opinie !!!

Post by JaceKPlatini » Tue Jul 08, 2008 7:38 am

Proszê wszystkich o opiniê w nastêpuj±cej sprawie:

Jak przebiegaj± rozgrywki w IV Lidze wszyscy widz±. I wakacje nie sa tego najlepszym t³umaczeniem i powodem. Podejmujê kolejn± próbê obowi±zuj±ca od nowego sezonu reformy tych rozgrywek. Proszê wszystkich, o opinie w tej sprawie!!! Opinii negatywnych typu "nie" - nie bêdê bra³ pod uwagê je¿eli nie bêd± mia³y rzeczowego i sensownego uzasadnienia .

1/Rozgrywki bêd± mia³y przebieg Turnieju Towarzyskiego zamkniêtego. Uczestniczyæ bêd± Tylko dru¿yny uprawnione do tych rozgrywek
2/Wpisowe proponuje w granicach 1000 - 5000 euro / pieni±dze soccer/
3/System ka¿dy z ka¿dym, mecz i rewan¿, je¿eli w grupach dwóch czterech to fina³ pucharowo.


Zalety propozycji:
1/System sam ustali terminarz rozgrywek i mecze sie bêd± musia³y odbyæ bo system je wyznaczy z urzêdu
2/Tabela bêdzie po ka¿dej kolejce po symulacji
3/Nie bêdzie mo¿liwo¶ci zapominania.
Start 19.04.2007 sezon XVIII H - VI m
Sezon XVIII H VIII m, XIX H I m awans
Sezon XX G VI m, XXI G III m XXII G I m awans
Sezon XXIII F VIIm

Liga Polska;
Start IV Liga sezon VII
Sezon X awans do III Ligii

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Post by pearljammer » Tue Jul 08, 2008 12:04 pm

Witam. Niestety musze sie nie zgodzic z takim trybem rozgrywek, a czemu? bo Liga to Liga, rozgrywki nieoficjalne grane w wolne dni, tak rozumiem, ze nie bedzie walkowerow, ale jesli ktos oddaje je tzn ze grac nie chce wiec odpada, nie moze tak byc, ze kazda liga rozgrywana jest innym systemem, do tej pory zawsze sobie radzilismy z takim systemem jak jest i poradzimy sobie w przyszlosci, mam tylko zastrzezenie o ktorym pisalem przed sezonem, wyniki mialy byc podawane jak w innych ligach, kazda kolejka osobno...
"If you hate something don't you do it too..."

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Re,!!!

Post by JaceKPlatini » Tue Jul 08, 2008 1:29 pm

i tak s± !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops: :oops: :oops:
Start 19.04.2007 sezon XVIII H - VI m
Sezon XVIII H VIII m, XIX H I m awans
Sezon XX G VI m, XXI G III m XXII G I m awans
Sezon XXIII F VIIm

Liga Polska;
Start IV Liga sezon VII
Sezon X awans do III Ligii

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Re: Re,!!!

Post by pearljammer » Tue Jul 08, 2008 1:40 pm

JaceKPlatini wrote:i tak s± !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops: :oops: :oops:
dziwnie to wyglada, tak nieczytelnie troche, ale ok :)
"If you hate something don't you do it too..."

User avatar
Kohler
Team Manager
Posts: 143
Joined: Sun Apr 20, 2008 1:32 pm
Contact:

Post by Kohler » Tue Jul 08, 2008 3:38 pm

Mi siê ta reforma nie podoba. Ale mo¿e zamkn±æ ligê IV i utworzyæ ligê III C a na pewno trzeba zreformowaæ regulamin rozgrywek.
Turniej Poland Lublin XXIV - ZAPRASZAM
ZAPISY TUTAJ

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Post by pearljammer » Tue Jul 08, 2008 4:47 pm

Kohler wrote:Mi siê ta reforma nie podoba. Ale mo¿e zamkn±æ ligê IV i utworzyæ ligê III C a na pewno trzeba zreformowaæ regulamin rozgrywek.
po pierwsze po co IIIc? po drugie, co masz do regulaminu rozgrywek?

po trzecie, regulamin jest jeden, calej ligi polskiej, a nie kazdej ligi inny...
"If you hate something don't you do it too..."

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Re,,,

Post by JaceKPlatini » Wed Jul 09, 2008 4:36 am

Kohler wrote:Mi siê ta reforma nie podoba. Ale mo¿e zamkn±æ ligê IV i utworzyæ ligê III C a na pewno trzeba zreformowaæ regulamin rozgrywek.
Nie bêdê powtarza³ argumentów przedmówcy. Ale moj± rol± tak to rozumiem co robiê, nie jest likwidacja IV ligi, ale jej
1/umacnianie i przeprowadzenie bez walkowerów
2/rozbudowa i mobilizacja dru¿yn Polskich.
na poparcie mojego stanowiska odsy³am Cie do przegl±dniêcia Lig soccer i porównania, ile tam dru¿yn jest, a ile gra w Ligach Polskich od ! do IV.

Ps.Prosi³em, ¿eby nie pisac poezji malkontentów. Jak uwa¿asz, ¿e regulamin jest z³y to napisz zwiê¼le, to jest z³e, ja proponujê tak!
Start 19.04.2007 sezon XVIII H - VI m
Sezon XVIII H VIII m, XIX H I m awans
Sezon XX G VI m, XXI G III m XXII G I m awans
Sezon XXIII F VIIm

Liga Polska;
Start IV Liga sezon VII
Sezon X awans do III Ligii

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Decyzja.

Post by JaceKPlatini » Wed Jul 09, 2008 5:53 am

UWAGA dla graj±cych w GRUPIE A !!!


Z udzia³u w grze IV Ligi GRUPY A zosta³y skre¶lone dwa zespo³y:

1/Agenci z Parkowej
2/zks1928unia


rozegrane przez te dru¿yny mecze traktuje sie jako NIE ODBYTE !!!
Start 19.04.2007 sezon XVIII H - VI m
Sezon XVIII H VIII m, XIX H I m awans
Sezon XX G VI m, XXI G III m XXII G I m awans
Sezon XXIII F VIIm

Liga Polska;
Start IV Liga sezon VII
Sezon X awans do III Ligii

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Witam Now± Dru¿ynê IV Ligi Grupa A

Post by JaceKPlatini » Mon Jul 14, 2008 8:21 pm

UWAGA IV LIGA GRUPA A !!!

do tej grupy z dniem dzisiejszym do³±czy³a dru¿yna

TBFC INTERNAZIONALE - devil162 - G.612
Dru¿yna swój udzia³ w Lidze rozpoczyna w najblizsz± ¶rodê dn.16.VII.2008 jako gospodarz meczu, z druzyn± SZLABAN.

Jutro tj. we wtorek do godzin wieczornych zmiany zostan± dokonane w terminarzu rozgrywek
Start 19.04.2007 sezon XVIII H - VI m
Sezon XVIII H VIII m, XIX H I m awans
Sezon XX G VI m, XXI G III m XXII G I m awans
Sezon XXIII F VIIm

Liga Polska;
Start IV Liga sezon VII
Sezon X awans do III Ligii

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Witam now± dru¿yne w GRUPIE A

Post by JaceKPlatini » Tue Jul 15, 2008 8:07 am

UWAGA IV LIGA GRUPA A

do tej Grupy do³aczy³a z dniem dzisiejszym dru¿yna:

1.Zabunkrowana babcia w kwiatach / w skrócie ZBwK / - Lisek7 - H.281

Druzyna swój udzia³ w Lidze rozpoczyna w najblizsz± ¶rode tj 16.VII.2008 jako go¶æ w mwczu z Druzyna MMz City.

Poprawki i zmiany do Terminarza zostana dokonane dzis w bardzo póznych godzinach wieczornych
Start 19.04.2007 sezon XVIII H - VI m
Sezon XVIII H VIII m, XIX H I m awans
Sezon XX G VI m, XXI G III m XXII G I m awans
Sezon XXIII F VIIm

Liga Polska;
Start IV Liga sezon VII
Sezon X awans do III Ligii

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Rozgrywanie spotkañ zaleg³ych.

Post by JaceKPlatini » Tue Jul 15, 2008 10:01 am

Czê¶æ Kolegów wróci³a, wraca z wakacji. Proszê zatem, ¿eby rozpocz±æ rozgrywanie spotkañ zaleg³ych. Dotyczy to równie¿ dru¿yn dokooptowanych do IV Ligi w miejsce dru¿yn z tej Ligi skre¶lonych.

Proponuje nastêpuj±cy tok postêpowania.

- gospodarz spotkania zaleg³ego proponuje termin rozegrania spotkania go¶ciom.

Wszytskie ustalenia maja byæ wpisane na Forum w W±tku IV Liga Dyskusja. Poniewa¿ termin zakoñczenia rozgrywek jest sta³y i nie podlega zmianie, ze wzglêdu na bara¿e, prosze potyraktowac sprawê jako wa¿na, nie chce nikomu burzyc planów prowadzenia druzyny, wiêc nie chcia³bym wyznaczaæ spotkañ z urzêdu.
Start 19.04.2007 sezon XVIII H - VI m
Sezon XVIII H VIII m, XIX H I m awans
Sezon XX G VI m, XXI G III m XXII G I m awans
Sezon XXIII F VIIm

Liga Polska;
Start IV Liga sezon VII
Sezon X awans do III Ligii

devil162
Assistant Manager
Posts: 69
Joined: Sun Aug 26, 2007 11:07 am

Post by devil162 » Tue Jul 15, 2008 10:05 am

Ja poczekam na aktualny terminarz :) który dzi¶ wieczorem zrobisz i wtedy sprawdze z kim mam zalegle mecze i zrobie sobie jaki¶ plan jak je rozegraæ w które dni :)

JaceKPlatini
Team Manager
Posts: 159
Joined: Tue May 22, 2007 7:24 am
Location: Ma³opolska
Contact:

Spotkania zaleg³e.

Post by JaceKPlatini » Wed Jul 16, 2008 7:59 am

Wyja¶nienie i zarazem pro¶ba.

Wyniki spotkañ zaleg³ych proszê wpisywaæ w w±tku dotycz±cym, kolejki w której spotkanie mia³o byæ rozegrane.

W miarê wpisywanych wyników,bêdzie aktualizowana tabela.

Z góry dziêkujê za zrozumienie.
Start 19.04.2007 sezon XVIII H - VI m
Sezon XVIII H VIII m, XIX H I m awans
Sezon XX G VI m, XXI G III m XXII G I m awans
Sezon XXIII F VIIm

Liga Polska;
Start IV Liga sezon VII
Sezon X awans do III Ligii

Post Reply

Return to “Liga Polska i Puchar Polski (pl)”