Programy na potrzeby LP/PP

Polish League and Polish Cup

Moderator: Polish Moderators

User avatar
merridas
Team Manager
Posts: 229
Joined: Sun Mar 18, 2007 2:33 pm

Post by merridas » Sun Nov 11, 2007 5:58 pm

Możecie mi powiedzieć, czy da się zarejestrować obustronny walkower w tym programiku ?

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Post by pearljammer » Sun Nov 11, 2007 6:05 pm

merridas wrote:Mo¿ecie mi powiedzieæ, czy da siê zarejestrowaæ obustronny walkower w tym programiku ?
tak...jako wynik wpisujesz 0 W 0, i policzone jest jako o/w
"If you hate something don't you do it too..."

rodowity1928
Team Board Member
Posts: 354
Joined: Thu Sep 27, 2007 1:34 am

Post by rodowity1928 » Thu Dec 20, 2007 7:36 pm

Ohh. mam bardzo wa¿ne pytanie dono¶nie kalkulatora ligi. To ju¿ 5 raz mi siê zda¿a. Otó¿ kiedy wpisuje wyniki, wciskam zapisz terminarz, nastêpnie daje oblicz tabele po 1 kolejce. A tu nagle B£¡D, i wy³±cza siê program. Po tym wszystkim musze wszystko do nowa robiæ, nowy terminarz, wyniki od nowa wpisywaæ, ustalaæ tabele. prosze mi powiedzieæ co siê dzieje. Ju¿ 3 razy sci±gn±lem kalkulator ale za ka¿dym razem to samo siê dzieje. Mai³ kto¶ tak ?
Prosze mi powiedziec co mam zrobiæ bo tak siê ligi prowadziæ nie da.
Sezon 19: 9 w H.467 (koñcóka sezonu)
Sezon 20: 1 w H.467 / IV B: 10 miejsce
Sezon 21: 11 w G.156 / IV B: 9 miejsce
Sezon 22: 1 w H.468 / IV liga: 6 miejsce

User avatar
Kefu
Team Board Member
Posts: 419
Joined: Wed Jul 04, 2007 11:23 am
Location: Zabrze

Post by Kefu » Fri Dec 21, 2007 12:55 am

rodowity1928 wrote:Ohh. mam bardzo wa¿ne pytanie dono¶nie kalkulatora ligi. To ju¿ 5 raz mi siê zda¿a. Otó¿ kiedy wpisuje wyniki, wciskam zapisz terminarz, nastêpnie daje oblicz tabele po 1 kolejce. A tu nagle B£¡D, i wy³±cza siê program. Po tym wszystkim musze wszystko do nowa robiæ, nowy terminarz, wyniki od nowa wpisywaæ, ustalaæ tabele. prosze mi powiedzieæ co siê dzieje. Ju¿ 3 razy sci±gn±lem kalkulator ale za ka¿dym razem to samo siê dzieje. Mai³ kto¶ tak ?
Prosze mi powiedziec co mam zrobiæ bo tak siê ligi prowadziæ nie da.
Ja prowadzê ligê na tym kalkulatorze (i na poprzedniej wersji) ju¿ trzeci sezon. Nigdy nie mia³em najmniejszego problemu (poza bugami, które s± przez Glada na bierz±co usuwane). Mo¿e ¼le wpisujesz wyniki, nie robisz spacji, wpisujesz w z³y sposób? A mo¿e poprostu Winda Ci siê sypie? Nie mam konkretnej odpowiedzi na Twój problem bo u mnie ¶miga bez zarzutów.
Image
Polska Spo³eczno¶æ SoccerProject.com -Do³±cz!!!

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Fri Dec 21, 2007 1:22 am

rodowity1928 wrote:Ohh. mam bardzo wa¿ne pytanie dono¶nie kalkulatora ligi. To ju¿ 5 raz mi siê zda¿a. Otó¿ kiedy wpisuje wyniki, wciskam zapisz terminarz, nastêpnie daje oblicz tabele po 1 kolejce. A tu nagle B£¡D, i wy³±cza siê program. Po tym wszystkim musze wszystko do nowa robiæ, nowy terminarz, wyniki od nowa wpisywaæ, ustalaæ tabele. prosze mi powiedzieæ co siê dzieje. Ju¿ 3 razy sci±gn±lem kalkulator ale za ka¿dym razem to samo siê dzieje. Mai³ kto¶ tak ?
Prosze mi powiedziec co mam zrobiæ bo tak siê ligi prowadziæ nie da.
Podaj dokladnie co wpisujesz.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

rodowity1928
Team Board Member
Posts: 354
Joined: Thu Sep 27, 2007 1:34 am

Post by rodowity1928 » Fri Dec 21, 2007 6:31 pm

Zawsze wpisuje tak samo, dobrze. Ale raz sie uda i wszystko jest OK a nastêpnym razem juz nie wychodzi. No niewiem co siê dzieje.

EDIT: Mo¿e ja co¶ naprawde ¿le wpisuje. Macie screena i powied¼cie co i jak,

Image
Sezon 19: 9 w H.467 (koñcóka sezonu)
Sezon 20: 1 w H.467 / IV B: 10 miejsce
Sezon 21: 11 w G.156 / IV B: 9 miejsce
Sezon 22: 1 w H.468 / IV liga: 6 miejsce

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Fri Dec 21, 2007 7:10 pm

Na pierwszy rzut oka powiem tylko, ¿eby¶ nie wpisywa³ w nazwach zespo³ów polskich znaków. Inne kodowania s± pod linuxem i inne pod wind± i to bêdzie siê chrzaniæ (mo¿e siê chrzaniæ).
Wiadomo, zamiast "³" wpisuj "l", zamiast "±" wpisuj "a" itd.
Reszta chyba wygl±da ok.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

rodowity1928
Team Board Member
Posts: 354
Joined: Thu Sep 27, 2007 1:34 am

Post by rodowity1928 » Fri Dec 21, 2007 8:35 pm

ok zrobie wszystko od pocz±tku tak jak mówisz. Dzieki. Pozdrawiam
Sezon 19: 9 w H.467 (koñcóka sezonu)
Sezon 20: 1 w H.467 / IV B: 10 miejsce
Sezon 21: 11 w G.156 / IV B: 9 miejsce
Sezon 22: 1 w H.468 / IV liga: 6 miejsce

User avatar
Ganjaman22
Coach
Posts: 25
Joined: Thu Mar 13, 2008 3:45 am
Location: Zabrze
Contact:

Post by Ganjaman22 » Tue Apr 08, 2008 10:42 am

Siemka!!
Chcia³bym siê dowiedzieæ czy jest jaki¶ programik na potrzeby Puchary Polski??
Ewentualnie jak móg³bym skorzystaæ Z programu Glada przy tworzeniu tych rozgrywek.

pozdro 600
Menad¿er - \G/anjaman
Team - ..::Jo\G/a bOnITo::..

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Tue Apr 08, 2008 11:20 am

Nie ma z prostego powodu :) za ka¿dym razem inaczej by³y prowadzone rozgrywki w ramach PP i nie doszli¶my do sposobu aby to ujednoliciæ.
A przy okazji je¿eli masz ju¿ jaki¶ schemat, lub propozycjê to zg³o¶ siê do mnie - postaramy siê co¶ wspólnie wymy¶liæ i zaprojektowaæ na sp-poland. Wyniki podane i wpisane tam ³atwo mo¿na przenie¶ tutaj, a na dodatek tam wszystko samo bêdzie siê podlicza³o.
Pozdrawiam
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Roti
Team Manager
Posts: 169
Joined: Wed Feb 20, 2008 10:50 pm
Location: Gdañsk
Contact:

Post by Roti » Wed Apr 09, 2008 11:06 pm

Gladiator wrote:Kalkulator - nowa wersja

Instrukcja ← krótki opis, powinien troche pomóc w zaznajomieniu siê z tym co i jak w programie. Jak bêdzie czas, to spreparuje co¶ konkretniejszego.

Przedstawiam now± wersje kalkulatora do LP.
Ró¿ni siê tym od poprzedniej, ¿e zawiera graficzny interfejs u¿ytkownika.
Technicznie nic siê nie zmieni³o. Je¶li skopiujecie do katalogu programu odpowiednie pliki to bêdziecie mogli kontynuowaæ w nim obliczenia rozpoczête w starej wersji (chodzi o plik z nazwami zespo³ów i terminarzem z wpisanymi wynikami).
Jestem ciekaw, czy u Was bêdzie ona dzia³aæ, proszê ¿eby kto¶ j± przetestowa³ i je¶li bêdzie dzia³aæ, to fajnie jak prowadz±cy zaczn± siê z ni± oswajaæ. Nied³ugo zamieszczê ma³y opis co i jak w programie.
Plik trochê wa¿y, bo trzeba by³o dodaæ kilka dll'ów. Ogólnie to program by³ pisany pod linuxem i by³em zmuszony wej¶æ na winde i go tam skompilowaæ :P (dlatego mog± siê pojawiæ jakie¶ problemy. Jakby co to proszê pisaæ tutaj). Ale czego siê nie robi dla spo³eczno¶ci.
Pod tymi linkami nic nie ma :)
Otwiera siê tylko strona www.sendspace.pl
Dru¿yna : New Port City
Sezon 22 : H.410 (6) / LP III A (10)
Sezon 23 : H.410 (3) / LP IV A (2)
Sezon 24 : H.410 (1) / LP III A (?)

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Thu Apr 10, 2008 6:59 am

Wywalili moje pliki ;p
Jak bêdê na windzie i bêdê pamiêta³ (obie sprawy ma³o prawdopodobne) to wrzucê te pliki od nowa.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
Roti
Team Manager
Posts: 169
Joined: Wed Feb 20, 2008 10:50 pm
Location: Gdañsk
Contact:

Post by Roti » Thu Apr 10, 2008 11:16 am

Gladiator wrote:Wywalili moje pliki ;p
Jak bêdê na windzie i bêdê pamiêta³ (obie sprawy ma³o prawdopodobne) to wrzucê te pliki od nowa.
By³bym wdziêczny :)
Mo¿esz te¿ podes³aæ na mail : roti@os.pl
Dru¿yna : New Port City
Sezon 22 : H.410 (6) / LP III A (10)
Sezon 23 : H.410 (3) / LP IV A (2)
Sezon 24 : H.410 (1) / LP III A (?)

User avatar
Roti
Team Manager
Posts: 169
Joined: Wed Feb 20, 2008 10:50 pm
Location: Gdañsk
Contact:

Post by Roti » Sun Apr 20, 2008 10:23 pm

Przypominam o wstawieniu programiku, b±d¼ wys³aniu na maila :)
Dru¿yna : New Port City
Sezon 22 : H.410 (6) / LP III A (10)
Sezon 23 : H.410 (3) / LP IV A (2)
Sezon 24 : H.410 (1) / LP III A (?)

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Tue Jun 24, 2008 8:42 am

Jako ¿e znalaz³em chwilkê czasu i wrzuci³em na portal odpowiednie oprogramowanie do zarz±dzania plikami potrzebny plik znajduje siê ju¿ na portalu polskiej spo³eczno¶ci w menu g³ównym w dziale Baza plików
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

Post Reply

Return to “Liga Polska i Puchar Polski (pl)”