EURO 2008 - AKCJA

Moderators: Moderator, Polish Moderators

Post Reply

Kto wygra w meczu Polska-Niemcy?

Polska
6
38%
Niemcy
5
31%
Bêdzie remis
2
13%
Mecz zostanie odwo³any Niemcy uciekli
3
19%
 
Total votes: 16

User avatar
Kohler
Team Manager
Posts: 143
Joined: Sun Apr 20, 2008 1:32 pm
Contact:

EURO 2008 - AKCJA

Post by Kohler » Thu May 29, 2008 1:17 pm

My¶lê ¿e Polska wyjdzie z grupy i zajdzie przynajmniej do pó³fina³u :p a w co o tym my¶licie?

Ostatnio na onecie pojawi³a siê akcja. Na stronie (www kicker de) znajduje siê ankieta. Wchodzimy na stronê. Klikamy na tytu³ artyku³u "Ihre Meinung ist gefragt!" i odpowiadamy na 6 pytañ. W pytaniu o to kto bêdzie mistrzem zaznaczamy ¿e Polska a w pytaniu ile osi±gn± Niemcy zaznaczamy ¿e nie wyjd± z grupy. Ta ankieta bêdzie opublikowana w niemieckiej ogólnokrajowej gazecie i na stronie internetowe. Zapraszam do zag³osowania mo¿e zepsujemy im trochê humor i obni¿ymy morale ;) Ale oczywi¶cie decyzja nale¿y do was.
Last edited by Kohler on Thu May 29, 2008 4:15 pm, edited 1 time in total.
Turniej Poland Lublin XXIV - ZAPRASZAM
ZAPISY TUTAJ

User avatar
Adas =)
Team Manager
Posts: 243
Joined: Sat Sep 02, 2006 6:50 pm
Location: Warszawa Mur(P)anów
Contact:

Post by Adas =) » Thu May 29, 2008 1:37 pm

Polska upier... mecz i z niemcami i wszystkie inne i nie wyjd± z grupy :) Co nie zmienia faktu ¿e jestem OPTYMIST¡ :) i ¿e z ca³ego serca kibicuje naszej Polskiej kadrze !

BIA£O - CZERWONE ! To barwy niezwyciê¿one !!!!!
Manager: Rodrigo
Team: Caramel Vanilla
National Manager: Image

Strona Caramel Vanilla : www.caramelvanilla.futbolowo.pl


Image

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Post by pearljammer » Thu May 29, 2008 3:37 pm

Na 100% nie wyjdziemy z grupy, po meczach z Schauffhausen, Macedonia i Albania jestem tego pewien na 100%, a juz niedlugo baty od Dunczykow zbierzemy, zreszta jak zawsze....
"If you hate something don't you do it too..."

User avatar
Kohler
Team Manager
Posts: 143
Joined: Sun Apr 20, 2008 1:32 pm
Contact:

Post by Kohler » Thu May 29, 2008 3:54 pm

pearljammer a widzia³e¶ ostatni mecz Niemcy 2 - 2 Bia³oru¶ czy te¿ Austria 1 - 1 Nigeria albo Szkocja 1 - 1 Chorwacja ?

Je¶li chodzi o naszego pierwszego przeciwnika czyli Niemcy w pierwszej po³owie strzeli jednego gola drugi to by³ przypadkowy samobój strzelony przez Korytke. W drugiej po³owie nie mogli strzelili ¿adnego a byli w takiej kondycji ze nie mogli ¿adnej sk³adnej akcji przeprowadziæ i Bia³orusini odpowiedzieli w mgnieniu oka strzelaj±c dwa gole. Ich kondycja jest taka sama jak nasza a nawet nieco gorsza, maj± bardzo s³ab± obronê jedyny atut który posiadaj± to doskonale rozumiej±cy sie atak ale my równie¿ mamy atak niczego sobie i obronê lepsz± od nich. Je¶li bêdziemy graæ spokojnie, dok³adnie i na maxa skoncentrowani to mecz jest wygrany w najgorszym razie remis.

Dodam jeszcze ¿e selekcjoner reprezentacji Niemiec co chwile ³apa³ sie za g³owê i by³ mocno zdenerwowany (ale nadaje siê tutaj o wiele mocniejsze s³owo) "co oni najlepszego robi±".
Turniej Poland Lublin XXIV - ZAPRASZAM
ZAPISY TUTAJ

User avatar
Adas =)
Team Manager
Posts: 243
Joined: Sat Sep 02, 2006 6:50 pm
Location: Warszawa Mur(P)anów
Contact:

Post by Adas =) » Thu May 29, 2008 5:55 pm

a polonia II przegra³a z legi± II... 1-2 i co ? :) jajco bo to footboll w którym naprawde wszystko jest mo¿liwe ! :)

Zwyciêstwo z du¿o wy¿ej notowanym rywalem bêdzie dla nas ogromn± radoch± :) szczê¶ciem... a mo¿e poprostu oka¿emy sie lepsi :)
Pora¿ka mnie za¶ nie zaskoczy :)

To samo tyczy sie grupy... awans bêdzie zaskoczeniem...pora¿ka nie :P

Zobaczymy jak bêdzie :)

POLSKA !!! BIA£O CZERWONI !!!
Manager: Rodrigo
Team: Caramel Vanilla
National Manager: Image

Strona Caramel Vanilla : www.caramelvanilla.futbolowo.pl


Image

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Thu May 29, 2008 7:49 pm

Mi siê tam o tym nie chce my¶leæ. Ale skoro kto¶ poruszy³ temat..
Bêdê ogl±da³ nasze mecze, a jak odpadniemy po fazie grupowej, to bêdê patrzy³ na mecze innych, trudno siê mówi, przyzwyczaili¶my siê ju¿ do tego i p³akaæ nie bêdê.

Wydaje mi siê, ¿e co najwy¿ej bêdziemy na 2mj. w grupie.
Z Niemcami co najwy¿ej zremisujemy. Widzia³bym 2 scenariusze tego meczu: pierwszy to strzelamy szybko bramkê i siê zamurujemy do koñca, gdzie stracimy gola i bêdzie 1:1. Je¶li nie strzelimy na pocz±tku to mecz bêdzie podobny jak ten z M¦. Dodatkowo bêdzie raz po raz gro¼nie pod bramk± rywala. My¶lê, ¿e ch³opaki mog± nas pozytywnie zaskoczyæ. Oby nasze nadzieje nie skoñczy³y siê zbyt szybko :)

G³osuje na remis z Niemcami.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
Kohler
Team Manager
Posts: 143
Joined: Sun Apr 20, 2008 1:32 pm
Contact:

Post by Kohler » Thu Jun 05, 2008 8:37 am

Ankieta na niemieckiej stronie kicker.de.

Deutschl. vs. Polen - wie geht's aus? - Kto wygra mecz Niemczy czy Polska?

Niemcy 25%
Remis 3,3 %
Polska 71,7 %

Uzasadnienie:

Wenn die polnischen Spieler ebenso motiviert sind wie ihre Fans, dann wird's für Michael Ballack und Co. am Sonntag verdammt schwer...

Am Montag um 11 Uhr war der Stand noch so: 59 Prozent der Teilnehmer setzten auf einen deutschen Sieg, 32 Prozent auf einen polnischen Erfolg. Danach wurde in etlichen polnischen Internet-Foren auf die kicker-Abstimmung hingewiesen - offensichtlich mobilisierte das die Fans des Beenhakker-Teams. Respekt!

W uzasadnieniu pisze, ¿e na pocz±tku w ankiecie wygrywali Niemcy, ale po przez mobilizacje kibiców zespo³u Beenhakkera wszyscy zaczêli g³osowaæ i Polska odnios³a zwyciêstwo. Respekt.
Turniej Poland Lublin XXIV - ZAPRASZAM
ZAPISY TUTAJ

User avatar
KajTeK
Team Board Member
Posts: 384
Joined: Mon Aug 06, 2007 7:27 pm
Location: Zabrze POL
Contact:

Post by KajTeK » Thu Jun 05, 2008 9:45 am

ja uwa¿am ze jak teraz nie wygramy z Niemcami to juz nigdy i wiem ze tego meczu nie przegramy bo jak przegramy to nie wyjdziemy z grupy , mamy naprawde dobry zesó³ i pouk³adany a z dania 2 po³owa to naprawde dobra pi³ka (dania zawsze nie przyjemny przeciwnik)zawodnicy nie moze jakie¶ gwiazdy ¶wiatowe ale po mistrzostwach moga byc juz swiatowe i tego zycze.I licze na doswiadczenie LEO

1:1

27' Smolarek
88' Podolski
Manager - KajTeK
Team - F.C. Zabijaki G.311

Post Reply

Return to “Ogolna dyskusja(pl)”