Dyskusje, pytania, propozycje (Puchar Polski)

Polish League and Polish Cup

Moderator: Polish Moderators

Który system rozgrywania PP by³by najlepszy ?

Poll ended at Thu Feb 01, 2007 10:02 pm

Rozgrywanie TTow dla 32 zespo³ów
12
43%
Prowadzenie PP podobnie jak LP (dla 32 zespo³ów, bez fazy grupowej, graj± wszystkie zespo³y oprócz 4 ostatnich w ka¿dej z III lig)
2
7%
Prowadzenie PP podobnie jak LP (dla 40 zespo³ów, faza grupowa, grupy losowane za pomoc± programiku)
12
43%
Prowadzenie PP podobnie jak LP (dla 40 zespo³ów, faza grupowa, bez losowania grup, ustalimy na sztywno kto gdzie gra wg. miejsca w ubieg³ym sezonie w LP)
2
7%
 
Total votes: 28

klivers
Team Board Member
Posts: 339
Joined: Fri Feb 02, 2007 4:12 pm
Location: Poland-£ód¼
Contact:

Post by klivers » Fri Jun 01, 2007 2:13 pm

Ja jestem za gladiatorem. Pomys³ z ttow jest ok, dla zwyciezcy nagroda bedzie i eliminacje tez ok:]

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Wed Oct 17, 2007 11:10 am

No i znowu poruszam temat zwi±zany z Pucharem polski. Z mojej strony praktycznie wszystko jest ju¿ przygotowane Rozpiska koszyków, Podzia³ na poszczególne grupy. Harmonogram rozgrywek po zakoñczeniu fazy grupowej powinien pa¶æ do koñca tego tygodnia (chcia³bym to jako¶ ³adnie przygotowaæ :D)
Problem jaki widzê to terminy rozgrywania meczów. Pocz±tkowo my¶la³em o rozgrywaniu w niedzielê meczów, tak aby ka¿dy móg³ wystawiæ w miarê optymalny sk³ad. lecz wtedy praktycznie PP przeci±gnie siê na 2 sezony (same mecze grupowe to 8 tygodni). Dlatego nie chcia³bym sam decydowaæ - proszê innych o wypowied¼ w sprawie terminów rozgrywania pucharu polski. Wiêkszo¶æ decyduje - jak w demokratycznym pañstwie :D
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Post by pearljammer » Wed Oct 17, 2007 11:36 am

No to bedziemy grac 2 sezony :-) tak jak SP UEFA czy CL.
"If you hate something don't you do it too..."

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Wed Oct 17, 2007 11:42 am

No to ju¿ 2 g³osy s± za gr± w dwóch sezonach. Poczekamy na dalsze propozycje :D
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

User avatar
Kefu
Team Board Member
Posts: 419
Joined: Wed Jul 04, 2007 11:23 am
Location: Zabrze

Post by Kefu » Wed Oct 17, 2007 11:58 am

Dla mnie moga byc dwa sezony :)
Image
Polska Spo³eczno¶æ SoccerProject.com -Do³±cz!!!

User avatar
merridas
Team Manager
Posts: 229
Joined: Sun Mar 18, 2007 2:33 pm

Post by merridas » Wed Oct 17, 2007 2:05 pm

To razem ze mną już 4 głosy za 2-sezonowym pucharem.

Jasiu Fasioja
Assistant Coach
Posts: 21
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:17 pm

Post by Jasiu Fasioja » Wed Oct 17, 2007 3:20 pm

A ja moge w tyym zagraæ... ?:P

Manager: Jasiu Fasioja
Team: Szalone Fasole (H.2163)


User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Wed Oct 17, 2007 4:36 pm

Mog± byæ 2 sezony.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

User avatar
KajTeK
Team Board Member
Posts: 384
Joined: Mon Aug 06, 2007 7:27 pm
Location: Zabrze POL
Contact:

PP

Post by KajTeK » Wed Oct 17, 2007 9:23 pm

Ja mam taki pomys³ , mozna mecze grupowe rozegraæ kazdy z kadym tylko 1 mecz i to mecz odbywa³by sie na boisku s³abszej(tzn.Liga-miejsce zajmowane) dru¿yny .To jest mój pomys³ mo¿ecie go rozwa¿yæ ale mo¿na w jednym sezonie siê zmiesciæ.
Manager - KajTeK
Team - F.C. Zabijaki G.311

User avatar
C i a c h o
Team Board Member
Posts: 451
Joined: Sat Feb 17, 2007 1:22 pm
Location: Bia³ystok 19[J]20
Contact:

Post by C i a c h o » Wed Oct 17, 2007 11:09 pm

No wiec ;)
Jako jeden z wielu "przecietnych" graczy czekamy na decyzje tych troche bardziej wtajemniczonych. Sezon juz rozpoczety a zadnych decyzjy chyba dalej nie ma.
Chyba ze cos przeoczylem ;>
Image
Image FamaS - W@rzywa Team

User avatar
michalekb
Team Manager
Posts: 131
Joined: Tue Dec 05, 2006 8:04 pm

Post by michalekb » Thu Oct 18, 2007 3:58 pm

Mecze tylko w niedzielę, piłkarze nie wytrzymają kondycyjnie w innym wypadku. I tak będzie ciężko. Ja i tak wystaiwam juz często rezerowwych zawodników na wet do ligi. A co jak dojdzie kolejny mecz? Powtarzam, mecz tylko w niedzielę. Można zagrać tylko po 1 meczu z każdym w grupie. Każdy niech zagra 2 mecze u siebie i 2 na wyjeździe. Niech zostanie to ustalone na zasadzie losowania kto na wyjeździe a kto u siebie.

User avatar
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Post by WojT » Thu Oct 18, 2007 8:00 pm

Mecze na razie s± w niedzielê - w tê najbli¿sz± powinna ruszyæ 1 kolejka - rozpiska jest podana w odpowiednim temacie.
Pozdrawiam
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17

jaca
Team Board Member
Posts: 256
Joined: Tue Mar 20, 2007 3:23 pm

Post by jaca » Sun Oct 21, 2007 9:04 am

W rozpisce, nikt nie napisa³ ¿e mecze s± ju¿ w tê niedzielê,
nie ma ¿adnego terminarza;-(

wiêc pewnie bêd± same walkowery,
od dawna nie mam wolnego slota na Niedzielê;-(

do bani z tak± organizacj±!!!!
Star Starachowice
12,13,14 sezon 8,5,1 G.301
15,16,17 sezon 8,3,1 F.101
18,19 sezon 6,2 E.34
20 sezon 7 D.12
Ranking 9,
Liga Polska 3 i 4 miejsce,

User avatar
Halif
Team Board Member
Posts: 334
Joined: Wed Jul 26, 2006 10:12 am
Location: Poland/£ód¼
Contact:

Post by Halif » Sun Oct 21, 2007 10:32 am

Niestety muszê siê zgodzi z Jac±. Trochê chaotycznie wysz³o z pierwsz± kolejk±. Zapewne bêd± same walkowery... No, ale jak to mówi± Niemcy "Ka¿dy pocz±tek jest trudny", wierzê, ¿e po przyskoczeniu pocz±tkowych trudno¶ci puchar skoczy z kopyta ;)
Zespó³ - Zlotno Lodz SSA
Menad¿er - Halif

W razie po¿aru, lub wojny ew. kontakt GG:2159245

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Sun Oct 21, 2007 12:01 pm

Widze, ¿e powsta³y w±tki z wynikami PP - mam je przyklejaæ ?
Bo sie zrobi ³adny ba³agan w tych przyklejonych w±tkach.
Co s±dzicie ?
Mo¿e ca³y PP przenie¶æ na portal WojT'a ?
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Post Reply

Return to “Liga Polska i Puchar Polski (pl)”