Kilka uwag do ogloszen transferowych

Moderators: Moderator, Polish Moderators

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Kilka uwag do ogloszen transferowych

Post by Gladiator » Wed Nov 01, 2006 5:16 pm

Co zauwa¿y³em ostatnio w w±tkach z transferami : wielu mened¿erów pisze ¿e np. ich praktycznie absolutnie nie wytrenowany junior mo¿e osi±gn±æ tyle i tyle oceny ogólnej wg. SMPT - otó¿ tak - to prawda, ale tak jest z KA¯DYM dopiero co wylosowanym lub niewytrenowanym graczem (skoro skile takiego gracza nie s± maksymalne, to SPMT zak³ada w tym wypadku bardzo optymistyczny wariant, ¿e te umiejêtno¶ci bêd± po ich wytrenowaniu naprawde, naprawde wysokie) - ale jak wiecie SPMT pokazuje dwie warto¶ci maksymaln± i minimaln±, tak wiêc bardziej fair by³oby podanie obu tych warto¶ci, prawda ?
Dla mnie jest to tylko próba naci±gniêcia graczy, którzy siê trochê mniej znaj± na sprawie wizj± tego, ¿e kupi± gracza, który po wytrenowaniu bêdzie mia³ tak± ocenê ogóln± tak± jak piszecie, a rzeczywisto¶æ bêdzie wygl±daæ prawdopodobnie du¿o gorzej.
Oczywi¶cie w takich sytuacjach nie bêd± wyci±gane ¿adne konsekwencje w stosunku do mened¿erów zamieszczaj±cych takie informacje w swoich w±tkach transferowych, wszelkie podobieñstwa do kogokolwiek s± w tym w±tku przypadkowe ;) wiêc proszê siê nie burzyæ - jedyne co chcê przekazaæ, to rada w szczególno¶ci dla mened¿erów zaczynaj±cych grê i nieobeznanych w rynku transferowym :

Uwa¿nie czytajcie og³oszenia transferowe i nie dajcie siê naci±gn±æ ;)
Last edited by Gladiator on Sat Nov 04, 2006 10:04 pm, edited 1 time in total.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Dissident
Team President
Posts: 802
Joined: Mon Oct 16, 2006 1:14 am

Post by Dissident » Wed Nov 01, 2006 5:45 pm

pewnie napisales to po moim watku transferowym z CM, wg Ciebie to junior, no tak czyli kazdy zawodnik w druzynie ktora dostajesz na poczatek gry jest juniorem, nawet ten 27 letni...na to wychodzi, niby junior ale nie wyszedl ze szkolki tylko byl odrazu...aha...a minimalna jak sprawdzic? bo czegs takiego tu nie widze...jedynie rating jest...ale to raczej sa noty meczowe...

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Wed Nov 01, 2006 6:07 pm

Dissident wrote:pewnie napisales to po moim watku transferowym z CM, wg Ciebie to junior, no tak czyli kazdy zawodnik w druzynie ktora dostajesz na poczatek gry jest juniorem, nawet ten 27 letni...na to wychodzi, niby junior ale nie wyszedl ze szkolki tylko byl odrazu...aha...a minimalna jak sprawdzic? bo czegs takiego tu nie widze...jedynie rating jest...ale to raczej sa noty meczowe...
Proszê przeczytaj uwa¿nie co napisa³em, nie zale¿nie czy to junior czy jaki¶ dziadek, estymacja dzia³a podobnie.
A je¶li chodzi o minimum rating to jest tutaj (sorki za jako¶æ strza³ki - nie jestem zaawansowanym uzytkownikiem Painta - pozatym ciê¿ko siê rysuje na Touchpadzie ;) )

Image
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Dissident
Team President
Posts: 802
Joined: Mon Oct 16, 2006 1:14 am

Post by Dissident » Wed Nov 01, 2006 6:19 pm

cos mi sie zdaje, ze blednie patrzysz, bo w takim wypadku jest to kolosalna roznica, gdyz min. ma 62 a max 97, a jesli to jest to, albo ja musialem blednie patrzyc, bo patrzylem w "ukryta umiejetnosc", w takim wypadku co pokazuje wlasnie ta "Ukryta um." ?? aha i odrazu co to jest min i max prestatie ? :P

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Wed Nov 01, 2006 6:26 pm

Dissident wrote:cos mi sie zdaje, ze blednie patrzysz, bo w takim wypadku jest to kolosalna roznica, gdyz min. ma 62 a max 97, a jesli to jest to, albo ja musialem blednie patrzyc, bo patrzylem w "ukryta umiejetnosc", w takim wypadku co pokazuje wlasnie ta "Ukryta um." ?? aha i odrazu co to jest min i max prestatie ? :P
Aha, to mo¿e jak patrzy³e¶ w "ukryta umiejêtno¶æ" to mo¿e sprawdzi³e¶ ukryt± umiejêtno¶æ ;) - napisz na co patrzy³e¶ (co tam by³o napisane obok tego).
Min/Max prestatie to szacowany tak jak ocena ogólna najlepszy wystêp (najlepszy i najgorszy przypadek).
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Dissident
Team President
Posts: 802
Joined: Mon Oct 16, 2006 1:14 am

Post by Dissident » Wed Nov 01, 2006 6:34 pm

no wlasnie chcialbym wiedziec co oznacza ta ukryta umiejetnosc...w niej bylo 88 i nic wiecej...i tu patrzylem

chyba juz mniej wiecej wiem...przy pilkarzach juz wytrenowanych jest np. wytrzymalosc 93/94 czyli moze do 94 i stop zanim sie znow odblokuje...ale u wiekszosci sa tylko statystyki obecne bez / czyli np. wytrzymalosc 15, a nie 15/80

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Wed Nov 01, 2006 6:47 pm

Dissident wrote:no wlasnie chcialbym wiedziec co oznacza ta ukryta umiejetnosc...w niej bylo 88 i nic wiecej...i tu patrzylem

chyba juz mniej wiecej wiem...przy pilkarzach juz wytrenowanych jest np. wytrzymalosc 93/94 czyli moze do 94 i stop zanim sie znow odblokuje...ale u wiekszosci sa tylko statystyki obecne bez / czyli np. wytrzymalosc 15, a nie 15/80
Ukryta umiejêtno¶æ to umiejêtno¶æ której nie widaæ, a jest ;) - nie zmienia siê nigdy i te¿ SPMT nigdy jej dobrze nie poka¿e, bo on j± tylko szacuje - nie bêde tego wyja¶nia³ dok³adnie, ale jak ci pokazuje 88 to znaczy ¿e ukryta umiej. jest mniej wiecej blisko tej liczby - ale nigdy nie bêdziesz móg³ byæ pewny ile ona dok³adnie wynosi

Tak wiêc mój w±tek ku przestrodze zmieni³ siê w poradnik dot. SPMT ;/ i co mam go teraz przenie¶æ na forum o SP ;) .
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Dissident
Team President
Posts: 802
Joined: Mon Oct 16, 2006 1:14 am

Post by Dissident » Wed Nov 01, 2006 6:51 pm

No w sumie masz racje...ale...nawet jesli max rating jest 97, to napewno jesli nei 97 to blisko tej liczby sie wytrenuje...z tego co popatrzylem to w zadnym pilkarzu z mojego skladu ktorych mam w zasadzie wielu wytrenowanych nie ma liczby wiekszej od 10 niz max ocena...wiec prawdopodobne jest ze ok 90, ponad 90 bedzie miec, a nie stanie na 62 czy tam 70...

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Wed Nov 01, 2006 7:01 pm

Dissident wrote:No w sumie masz racje...ale...nawet jesli max rating jest 97, to napewno jesli nei 97 to blisko tej liczby sie wytrenuje...z tego co popatrzylem to w zadnym pilkarzu z mojego skladu ktorych mam w zasadzie wielu wytrenowanych nie ma liczby wiekszej od 10 niz max ocena...wiec prawdopodobne jest ze ok 90, ponad 90 bedzie miec, a nie stanie na 62 czy tam 70...
Powiem tak, trochê ju¿ w t± grê gram i nie tylko w t±, jedno jest pewne - nie nale¿y w 100% wierzyæ programom - powiem ci tak : je¶li twój gracz osi±gnie jakim¶ cudem ocenê ogóln± 80% - to jeste¶ szczê¶ciarzem - nie mówiê ¿e nie osi±gnie 90% ale na to jest taaaaka ma³a szansa ...
U mnie ka¿dy junior, czy nie junior - zawodnik z ktorym zaczyna³em grê, mia³ w tym programie górne szacowanie oceny ogólnej ko³o 90-100% i teraz ma³o ktory zawodnik który mi pozosta³ z tamtych czasów ma ocenê ogóln± blisko 80%.
To jest TYLKO szacowanie. Je¶li uda ci siê wytrenowaæ swojemu juniorowi wszystkie skille na oko³o 97%, to twój junior rzeczywi¶cie bêdzie mia³ ocenê ogóln± 97% lub co¶ ko³o tego. Jak on osi±gnie ocenê ogóln± powy¿ej 90% to masz u mnie wirtualne piwo ;) - no i w takim przyapdku bêdziesz móg³ mówiæ o fuksie.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Dissident
Team President
Posts: 802
Joined: Mon Oct 16, 2006 1:14 am

Post by Dissident » Wed Nov 01, 2006 7:34 pm

czyli w grze bardzo malo musi byc zawodnikow z ocena 90 i powyzej

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Wed Nov 01, 2006 7:39 pm

Dissident wrote:czyli w grze bardzo malo musi byc zawodnikow z ocena 90 i powyzej
Przed chwil± sprawdza³em i by³o 130 takich, którzy maj± ocenê ogóln± wiêksz± ni¿ 90 - ale g³ównie to s± zawodnicy z wysoki do¶wiadczeniem, które te¿ podnosi ocenê ogóln± ...
Najlepszy zawodnik ma 95% (nie my¶l ¿e ja to liczê - poprostu mam statystyki SPFA ;))
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Dissident
Team President
Posts: 802
Joined: Mon Oct 16, 2006 1:14 am

Post by Dissident » Wed Nov 01, 2006 7:43 pm

no tak...przy 100% doswiadczenia ocena az o 10 moze byc wyzsza, no coz...mniej wiecej juz wiadomo jak to dziala...nie do konca idealnie ale przyblizone sa te oceny...

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Wed Nov 01, 2006 7:44 pm

Dissident wrote:no tak...przy 100% doswiadczenia ocena az o 10 moze byc wyzsza, no coz...mniej wiecej juz wiadomo jak to dziala...nie do konca idealnie ale przyblizone sa te oceny...
im bardziej wytrenowany gracz, tym lepsze przybli¿enie ...
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Dissident
Team President
Posts: 802
Joined: Mon Oct 16, 2006 1:14 am

Post by Dissident » Wed Nov 01, 2006 7:47 pm

w sumie tak...ale tak jak pisalem raczej kolosalnej roznicy nie bedzie

User avatar
Gladiator
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1689
Joined: Sat Sep 09, 2006 6:05 pm
Location: Poland

Post by Gladiator » Sat Nov 04, 2006 11:02 am

Na Globalu jest ¶wie¿y w±tek dok³adnie o tym samym, o czym my tutaj dyskutowali¶my : http://forum.soccerproject.com/viewtopic.php?t=61194 - proponuje zapoznaæ siê z tre¶ci± tego w±tku.
Manager: Gladiator
Team: FC Vixa (D.12)

Image
Regulamin (forum) (transfery)

Post Reply

Return to “Transfers (pl)”